Türkiye’nin En Zengin 10. Kişisi Suat Günsel kktc’de Hiç Vergi Ödemiyor

Dünya sermaye çevrelerinin önde gelen dergilerinden olan Forbes’in Türkiye yayını, her yıl olduğu gibi bu sene de “en zenginler listesi”ni yayınladı. Listenin onuncu sırasında, Yakın Doğu Bankası ve Yakın Doğu Üniversitesi başta olmak üzere pek çok şirkete sahip olan Suat Günsel bulunuyor. Listeye göre Suat Günsel, 1.8 milyar dolarlık bir servete sahip. Bu servet güncel kurdan Türk lirasına çevrildiğinde, 9.63 milyar Türk Lirası’na tekabül etmekte.

kktc’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası, yani ülkede üretilen ve sağlanan ürünlerin ve hizmetlerin tamamının toplamı ise, en güncel resmi verilere göre, 2017 itibariyle 14.5 milyar Türk Lirası’dır. Güncel kura göre bu miktar, 2.71 milyar dolara tekabül etmektedir. Buna göre Suat Günsel’in toplam serveti, kktc’deki toplam servetin tek başına %66.42’sine denk düşmektedir.

Serveti Çok, Ödediği Vergi Yok!

 Tüm bu servete karşılık, Suat Günsel’in kktc’ye ödediği vergi yok denecek düzeyde. kktc’de yayınlanmış en güncel resmi vergi listeleri 2017 yılına ait. Bu listeler, şahıslar vergisi ve kurumlar vergisi olmak üzere iki liste halinde yayınlanıyor. Kurumlar vergisine bakıldığında, listede Yakın Doğu Bank da Yakın Doğu Üniversitesi de bulunmuyor. Listede zaten Yakın Doğu isminde hiçbir şirket, kurum veya tüzel kişilik yok. Listede Suat Günsel’e ilişkin bulunan tek şirket ise “Dr. Suat Günsel Kyrenia University Ltd”. Ne var ki, bu listeye göre bu şirket 2.7 milyon Türk Lirası zarar beyan etmiş durumda ve haliyle hiç de vergi ödememiş.

Şahıslar vergisi listesine bakıldığında ise Suat Günsel’in beyan ettiği gelirin 180 bin Türk Lirası olduğu görülüyor. Suat Günsel’in bu gelire karşılık toplamda 42,510 Türk Lirası vergi ödemiş durumda olduğu görülüyor.

Kısacası, Suat Günsel Türkiye’nin en zengin 10. Kişisi olmakla birlikte, kktc’ye ödediği vergilerin toplamı sadece 42,510 Türk Lirası.

Listedeki Tek Tuhaflık Bu Değil

 Kurumlar vergisi incelendiğinde, listede tek bir üniversitenin dahi bulunmadığı görülüyor. Bilindiği üzere üniversite sektörü; turizm sektörü ile birlikte ülkenin en çok teşvik edilen, en çok gümrük muafiyetine ve çeşitli muafiyetlere sahip sektörleri.

Listenin tamamını incelemek için tıklayın

 

2K Paylaşımlar