Türkmen: İş Kazalarının Önüne Sendikalaşma İle Geçilebilir

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) yaptığı basın açıklamasında, hedeflerinden bir tanesinin özel sektörde sendikalaşma olduğunu ve bu hedefi ilk günkü heyecanla başarmak için kararlı olduklarını söyledi.

“Ölümlü İş Kazalarının Ana Sebebi, Sendikaların Özel Sektörde Örgütlenememesidir” 

Hükümetlerin ve sendikal hareketin yeterli mücadele vermemesi sonucu özel sektör çalışanlarının neredeyse tamamının iş ve hayat güvencesiz çalıştığını vurgulayan Hak-Sen Genel Başkanı İzzet Türkmen, “Bunu kabul etmemiz ve bu adaletsizliğe karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Son dönemlerde artarak devam eden ölümlü iş kazalarının ana sebebi, sendikaların özel sektörde örgütlenememesidir” dedi.
Ölümlü iş kazalarının kader olmadığının altını çizen Türkmen, bu kazaların önüne geçilebilmesinin yolunun özel sektörde sendikalaşma olduğunu söyleyerek, tüm ilerici sendikaları özel sektörde sendikalaşma için işbirliği ve güç birliğine davet etti.
Açıklamanın tamamı şöyle:

“HAK-SEN olarak yola çıkarken hedeflerimizden bir tanesi özel sektörde sendikalaşmayı sağlamaktı. Bu hedefimizi hala ilk günkü heyecanımızla başarmak için kararlıyız.
Gerek merkezi hükümetlerin özel sektörde sendikaların örgütlenmesine yaklaşımı, gerekse de sendikal hareketin bu alanda yeterince mücadele verememesi sonucunda şu anda özel sektör çalışanlarının neredeyse tamamı iş ve hayat güvencesi olmadan çalıştırılıyorlar. Bunu kabul etmemiz ve bu adaletsizliğe karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Son dönemlerde artarak devam eden ölümlü iş kazalarının ana sebebi, sendikaların özel sektörde örgütlenememesidir.
Çünkü örgütlü olmak güvencedir, korunmadır ve de hakların her alanda insanca koşullara taşınması için geliştirilmesidir. Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de merkezi hükümet ölümlü iş kazalarını oluruna bırakıp, bu durumu bir kadermiş gibi yansıtmanın derdindedir. Ne yazık ki önceliklerinin merkezinde “İnsan” bulunmamaktadır.
Ölümlü iş kazaları kader değildir. Bu kazaların önüne geçilebilmesinin yolu da özel sektörde sendikalaşmaktan geçmektedir. Bu bağlamda tüm ilerici sendikalarımızı özel sektörde sendikalaşma için işbirliği ve güç birliğine davet ederiz.”

22 Paylaşımlar