Yasakla Gelen Özgürlük: Fransa’da Çalışanların Hafta Sonu İşle İlgili e-posta Yanıtlaması Yasaklandı

Fransa’da esnek çalışmaya karşı verilen mücadele sonucunda artık çalışanlar için hafta sonu ulaşılamaz olmak bir hak! Üstelik hafta sonları çalışanları özgür kılacak bu hak, bir “yasakla” mümkün oldu.

Çalışma hayatı ve kurumsal iletişim teknolojiyle birlikte hızlandıkça çalışma saatleri de belirsizleşmeye, çalışma alanı genişlemeye, iş ile özel yaşamın arası muğlaklaşmaya, sömürü artmaya başladı.

Fiziksel olarak ofislerimizi terk edip eve ya da sosyal alanlara gidilse de bir anda gelen bir e-posta veya WhatsApp mesajı, işin tüm stresini ve beraberinde getirebiliyor. Dijital olarak işlere sıkı sıkıya bağlı olunduğu için, çalışanlar asla erişilemez olamıyor. Yani aslında çalışanlar işyerinden tam anlamıyla çıkamıyor. İş, çalışanların olduğu her yere telefon ve taşınabilir bilgisayarla birlikte geliyor.

Fransa hükümeti, çalışanların asla işten çıkamama ve sürekli olarak işle ilgili e-postaları yanıtlama baskısına karşılık 2014’ten beri çalışma yürütüyor. Bu yılın başında ise konuya daha fazla ağırlık vererek tekrar kamuoyu yaratılmıştı. Şu anda ise, resmi olarak çalışma saatleri dışında ulaşılamaz olmak bir hak haline geldi.

Yasakla Gelen Özgürlük

Fransa’da geçen yasa, 50 kişiden fazla çalışanı olan işyerlerine, “çalışanların e-postalarına yanıt vermemeleri gereken saatleri belirleme zorunluluğu” getiriyor. Yani belirli saatlerde çalışanların e-postalara yanıt vermesi, yasa ile yasaklanıyor.

Fransa’da yasakla gelen bu özgürlük, ülkemizde “Özel Sektörde Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın” Kampanyasının, “yasakçı yaklaşımın özgürlükçü anlayışla çeliştiği” üzerinden aldığı eleştirileri akla getirdi..

Dünyadan gelen bu örneğe bakarak, Kıbrıs’ın kuzeyinde “10 kişiden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanmasının”, özel sektör emekçilerinin özgürleşmesi yolunda büyük bir adım olacağı görülüyor..

84 Paylaşımlar