Yeni Kıbrıs Partisi Bağımsızlık Yolu’nu Ziyaret Etti

Yeni Kıbrıs Partisi’nden bir heyet 29 Şubat 2020 tarihinde, saat 16.00’da Bağımsızlık Yolu’na bir ziyaret geçekleştirdi. 

Ziyarette Kıbrıs Sorunu ekseninde son yaşanan gelişmeler ve oluşan tablo değerlendirildi. İş, güç ve eylem birlikteliğine yönelik imkanlar masaya yatırıldı.

Federal bir çözüm ve emek eksenli bir mücadelenin halk açısından öneminin altı çizildiği ziyarette, önümüzdeki süreçte diyaloğun sürdürülmesi ve ortaklaşılabilen alanlarda süreçler örülmesi konularında hemfikir olundu.

62 Paylaşımlar