Yerbilim Mühendisleri Odası: Bakanlık Pandemi Hastanesi Yaptığı Yerin, Eski Akarsu Dolgu Şekilleri Üzerinde Olduğunu Biliyor

Sağlık Bakanlığı, Haziran 2020 tarihinde meslektaşlarımıza hazırlatmış olduğu zemin etüt raporları neticesinde bu alanın akarsu dolgu sekisi olduğu ve sel taşkın riski barındırdığı bilgisine rapor vasıtasıyla ulaşmıştır. Bakanlık bu alanın jeolojik geçmişi ve taşıdığı riskleri bilmesine rağmen inşaat faaliyetini sürdürmektedir.

Yerbilim Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ”Sağlık Bakanlığı’nın Pandemi Hastanesi inşaa etmeyi planladığı alanın eski akarsu dolgu sekileri üzerinde yer aldığı ve Bakablığın bunu yaptırdığı zemin etüt çalışmaları ile de bildiği belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamanın tam metni aşağıdaki gibidir;

Son günlerde basında yer alan Pandemi Hastanesi yeri ile ilgili dile getirilen farklı görüşler neticesinde odamız kamu oyunu mesleki sınırları içerisinde aydınlatma gereği duymuştur.

Proje alanı eski akarsu dolgu sekileri üzerinde yer almaktadır. Bu sekiler kumlu killi sedimanlar olup, suya doydun olan kesimleri, balçık karakter özelliği göstermektedirler. Bu çökelme ortamlarını oluşturan sedimanlar, son 200 bin yıllık süreçte, adamızın dikey yönde yükselmesine bağlı olarak daha yaşlı Değirmenlik Filişi Formasyonu’ndan aşınma ile türeyen birimlerdir. Aşınan sedimanlar paleoakarsular vasıtasıyla taşınmış ve akışın gerçekleştiği güzergahlarda çökelerek akarsu dolğu sekilerini oluşturmuşlardır. Yapılması planlanan Pandemi Hastanesi de bu akarsu dolgu çökelleri üzerinde yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığı, Haziran 2020 tarihinde meslektaşlarımıza hazırlatmış olduğu zemin etüt raporları neticesinde bu alanın akarsu dolgu sekisi olduğu ve sel taşkın riski barındırdığı bilgisine rapor vasıtasıyla ulaşmıştır. Bakanlık bu alanın jeolojik geçmişi ve taşıdığı riskleri bilmesine rağmen inşaat faaliyetini sürdürmektedir.

ETÜD için kazılan kuyuların noktaları
Kumlu killi tabaka suya doygun balçık karakter taşıyor. Herhangi bir su gelişinde hemen sellenmeye yol açabilecek ortam bulunuyor

12 Paylaşımlar