YÖDAK ve YÖK: “Online/Uzaktan Eğitim Karar Alınmadan Yapılamaz”

Yüksek Öğretim Denetleme, Planlama, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK),  YÖDAK ve Yükseköğretim Kurulunun  (YÖK) herhangi bir karar  üretip bildirmediği sürece yükseköğretim kurumlarının online eğitim ve/veya uzaktan eğitim faaliyeti yapamayacağını bildirdi.

YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamada, eğitim kurumlarının  Bakanlar Kurulu kararıyla koronavirüs  nedeniyle  geçici bir süre tatil edildiği hatırlatılarak, bazı üniversitelerin online eğitim ve/veya uzaktan eğitim faaliyetlerine başladığı yönünde açıklamalar yaptıklarına vurgu yapıldı.

Açıklamada şöyle:

Bazı yükseköğretim kurumları ve/veya üniversitelerimiz tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi nedeniyle öğrencilerin  eğitim  hayatlarından geri kalmasını önlemeye yönelik olarak iyi niyetli olarak online eğitim ve/veya uzaktan eğitim faaliyetlerine başlamış olsalar dahi daha sonraki süreçte işbu uygulamaları gerek öğrencilerin derslere devam zorunluluğu gerekse ders ve müfredat takibi ve özellikle örgün öğretime başlama izni olan programların sanki online eğitim ve/veya uzaktan eğitim faaliyeti yapmalarına ilişkin öğretime başlama izni varmış gibi kamuoyu nezdinde  yanıltıcı bir sonuca neden olması muhtemelbulunmaktadır.   

Sonuç itibariyle YÖK ve YÖDAK tarafından işbu olağanüstü dönemde online eğitim ve/veya uzaktan eğitim faaliyetlerinin yapılabileceğine ilişkin herhangi bir karar üretilip böyle bir karar bildirilmediği sürece online eğitim ve/veya uzaktan eğitim faaliyeti yapılamayacağını kamuoyuna duyururuz.

5 Paylaşımlar