AnkaraDegilLefkosa Partilere, “Hükümet Servet Vergisi Koysun mu?” Diye Soruyor

www.ankaradegillefkosa.org olarak, hükümette bulunmayan meclis içi ve dışı tüm partilerin genel başkanlarına veye yetkililerine, içinden geçtiğimiz bu zor günlerde kaynak yaratmak için, ülkedeki en üst gelir grubuna ait kişilere yönelik bir defaya mahsus bir servet vergisinin uygulamaya konması hakkında ne düşündüklerini sormaya başlıyoruz.

Tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ın kuzeyinde de Koronavirüs salgınına karşı mücadele devam ediyor.
Koronavirüs’e karşı verilen tıbbi mücadelede kaynak yaratmak en önemli nokta olarak önümüzde duruyor. Bu tıbbi mücadele kapsamında test kitlerinin ve kullanılacak destek tıbbi materyallerin sağlanması için kaynak yaratılması gerekiyor.

Buna ek olarak, içinden geçilen zor sürecin doğrudan sonuçlarından biri de ekonomik yaşamın durgunlaşması.
Elzem hizmet veren bazı işyerleri haricindeki tüm işyerlerinin kapatılması, başta özel sektör çalışanları ile küçük ve orta ölçekli esnaf olmak üzere toplumun pek çok kesimini olumsuz bir biçimde etkilemiş durumda.

Bilindiği üzere hükümet, elzem hizmetler kısmında bulunan bazı kamu çalışanları da dahil olmak üzere kamu çalışanlarından yapılan kesintilerle ek kaynak yaratmaya çalışıyor, ancak bu yeterli olmuyor.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın işbirliğiyle kısa bir süre önce hazırlanan ve küçük-orta işletmeler ile birebir iletişim kurularak ortaya konan araştırma raporu, özellikle özel sektör çalışanları ile küçük/orta ölçekli esnafın hayatını idame ettirmek için gereksindikleri maddi kaynağın tükenmekte olduğunu kayıt altına almış durumda.

Toplum olarak acil kaynağa ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, kaynağın nasıl yaratılacağına ilişkin çok çeşitli tartışamalar ve fikir paylaşımları da haliyle ortaya konmakta. Bunlardan birisi de, ülkenin en üst düzey gelir ve servet grubuna ait kişilerden, bir defaya mahsus olmak üzere makûl bir servet vergisi uygulamasının hayata geçirilmesidir. Böylesi bir ekonomik öneri hakkında partinizin görüşleri neleridr?

Parti başkanlarının verdiği cevaplar, www.ankaradegillefkosa.org sitesinde olduğu gibi, hiçbir yorum katılmadan aynen paylaşılacaktır.

220 Paylaşımlar