Arıklı da Kuran kursları yasaklandı yalanına sarıldı: Şaşırmadık!

arıklı

YDP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, “din eğitim ve öğretimine engel olmak laikliğe aykırıdır” dedi.

Arıklı, açıklamasında, şunları kaydetti:

KKTC Anayasasının amir hükmüne göre “Din eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altındadır” denilmektedir. 29/93 sayılı Din İşleri Dairesi Yasasında ise Din Görevlilerinin görev ve yetkileri arasında “Gerektiğinde Kuranı Kerim öğretme” ibaresi vardır.

Uygulamada ise Din İşleri Dairesi bu yasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak isteyene din eğitimi, isteyene hafızlık eğitimi vermektedir. Bu yasal yetkiyi kullanmamak veya buna engel olmak suçtur. Din İşleri Dairesi de devletin bir kuruluşu olduğuna göre, bu uygulamanın Anayasaya aykırı olduğunu iddia etmek izaha muhtaç bir durumdur.

Kuran Kurslarının yasaklanması, Devletin denetiminden uzak kaçak Kuran kurslarının doğmasına da neden olacaktır. Anayasa Mahkemesinin en azından 2018 de açılmış bir davayı neticelendirmek için Ramazan ayını beklemesi son derece ilginçtir. Bu konuda yasal bir düzenleme yapılması gerekiyorsa yapılacak ve tartışmalar sonlandırılacaktır.

6 Paylaşımlar