Asgari Ücrete İtiraz Reddedildi: Özel Sektör Çalışanı Açlığa Mahkum Edildi!

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Türk-Sen’in asgari ücret itirazını reddetti.

2 Ağustos’ta NET 2,958 TL olarak belirlenen Asgari Ücrete yapılan itiraz sonucunda gerçekleştirilen görüşmede ücrete bir değişiklik getirilmezken, Yasa’nın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile %30 indirimle uygulanması oy çokluğuyla kabul edildi.

Alım gücü günden güne düşen özel sektör emekçisi bu kararla açlığa mahkum edilmiş oldu.

Halbuki Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı’nın resmi web sayfasında Asgari Ücret, “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve üç veya beş çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim, kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktardır.” şeklinde tanımlanıyor.

NET 2,958 olarak kalan Asgari Ücret’in değil bakanlığın tanımında bahsi geçen harcamalara yalnızca bir ev kirasına denk geliyor.

“Kamudaki En Düşük Maaşa Eşitlensin”

Bağımsızlık Yolu özel sektör çalışanlarının temsiliyetinin olmadığı Asgari Ücret Komisyonu’nun ortadan kaldırılı, Asgari Ücret’in kamudaki en düşük maaşa eşitlenmesini önermişti.

kktc Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

 Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Yasa’nın 7’nci ve 9’uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak asgari ücreti belirlemek amacıyla, 17/07/2019 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır. Daha sonra 02/08/2019 tarihinde yeniden toplanan Komisyon görüşlerini ortaya koyarak 2019 yılının ikinci Asgari Ücretini oy çokluğu ile belirlemiştir.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) 15/08/2019 tarihinde belirlenen Asgari Ücrete itiraz etmiştir. Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 21 Ağustos 2019 tarihinde; Türk-Sen tarafından yapılan itirazı görüşmek üzere tekrardan toplanmıştır.

Gerçekleştirilen toplantıya Devlet tarafını temsilen 3 üye, işçi tarafını temsilen 3 üye ve işveren tarafını temsilen 5 üye katılmıştır.

Yapılan toplantıda taraflar asgari ücretin tespiti ile ilgili görüşlerini ortaya koymuşlar ve asgari ücretin ne kadar olması konusunu yeniden görüşmüşlerdir.

Tarafların görüşlerini sunmasından sonra yeniden görüşülen Asgari Ücret oylamaya sunulmuştur. Devlet tarafı 3 evet, işçi tarafı 3 evet oy verirken işveren tarafı ise 5 çekimser oy vermiştir. Toplantı sonucunda Asgari Ücret’in 01/08/2019 tarihinden itibaren ;
Saatlik: 19.62 TL
Günlük: 156.92 TL
Haftalık: 784.62TL
Aylık: 3,400.00 TL
Olması ve Yasa’nın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile %30 indirimle uygulanması önerisi oylamaya sunulmuş ve öneri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

236 Paylaşımlar