Aydemet(Kalınyol) Bölgesi Halkı Yasa Dışı İnşaattan Dolayı Tepkili

(ADL Özel)

Aydemet(Kalınyol) Bölgesi Halkı, İbrahim İlkman Caddesi’nde yapımına devam edilen inşaatın yasa dışı olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

Bölge halkının KTMMOB’ye yaptığı müracaat sonucunda inşa edilmekte olan binanın yasal mevzuat ve Lefkoşa İmar Planı’na aykırılığı bilir kişilerce tespit edildi.

Bahse konu bina inşaatının imar planına aykırı biçimde 3 katlı olarak devam ettiği raporda görülüyor.

Ayrıca Şehir Planlama Dairesi tarafından konut imar izni verilmesine rağmen inşaatın yapımına iş yeri olarak devam ediyor.

Bölge halkı Şehir Planlama Dairesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi’ne “Kaçak olan bu inşaata neden müdahale etmiyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Bölge halkının yaptığı açıklama şöyle:

Konu: İbrahim İlkman Caddesi pafta plan XXI.E.1 parsel K 205 nolu parsel üzerine edilmekte olan inşaatın yasal durumu.

Biz mahalle sakinleri olarak K 205 parsel numaralı arazi içerisinde inşa edilmekte olan binanın yasal mevzuata ve özellikle Lefkoşa İmar Planı’na uygun olup olmadığının saptanabilmesi gayesi ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) müracaat ettik. Müracaatımız doğrultusunda bahsi geçen KTMMOB’un 17/06/2019 tarihli bilirkişi raporunda (ektedir) konu K 205 parsel nolu arazi üzerinde inşa edilmekte olan binanın yasal mevzuata ve özellikle Lefkoşa İmar Planı kurallarına aykırı bir şekilde inşa edilmekte olduğu belirtilmektedir. Rapora göre, bölgede (GGA1) kat sınırlaması iki kat (zemin + 1.kat) olmasına rağmen söz konusu inşaat 3 kat (Zemin+1.kat+2.kat) inşa edilmiştir. Bu sebeple yapı LEFKOŞA İMAR PLANI’NA AYKIRIDIR. İlgili binanın kullanım alanı dışındaki yasa dışılıklarla ilgili hukuki süreç başlatılmış ve Yüksek Mahkeme huzurunda 13/2019 sayılı Yargıtay asli yetki dosyası dosyalanarak dinlenmiş olup karara kalmış bulunmaktadır. Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü’nün Lefkoşa dairesine yapmış olduğumuz dilekçelere istinaden mevcut ruhsatlı binanın KONUT olarak izinlendirildiği belirtilmiştir (ektedir). Ancak, inşaat İŞ YERİ olarak yapılmaktadır. Durum bu şekildeyken, kamuoyu karşısında yetkili kuruluş olan Şehir Planlama Dairesi’ne ve Lekoşa Türk Belediyesi’ne soruyoruz:

1. Bu kaçak inşaata neden müdahale edilmiyor?

2. Kaçak ve yasadışı olarak verilen planlama onayı neden geri alınmıyor?

3. İlgili bina bir teknoloji şirketi tarafından yapılmaktadır. K 205 parsel içerisindeki bina tamamlanma aşamasındadır. Binanın bir konut olmadığı açıkça görülmektedir. Yetkili kurumların bina içerisinde yapacağı bir teftişte, ilgili şirket tarafından işyeri için gerekli alt yapının yapıldığını, tüm odalara gerekli hatların çekildiğini, sensörlü cam kapı yapıldığı görülebilmektedir. Yetkili kuruluşlar ilgili binaya bir teftiş yaparak gerekli yasal müdahaleyi yapacak mı?

Yetkili kurumlardan bir açıklama bekliyoruz,

Aydemet (Kalınyol) Bölge Sakinleri.

33 Paylaşımlar