Bağımsızlık Yolu 1. Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleşti

Bağımsızlık Yolu 1. Olağanüstü Genel Kurulu 15 Nisan 2018 Pazar günü gerçekleştirildi.

Genel Sekreter Münür Rahvancıoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan Olağanüstü Genel Kurul’da; barış, halkların kardeşliği ve devrim için mücadelede yaşamını yitirenler, özel sektörde sendikasız, güvencesiz çalıştırılırken iş cinayetleriyle hayatını kaybeden emekçiler ve kadın cinayetlerinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Aziz Güven’in Divan Başkanı, Şerife Vural ve Mehmet Kutruza’nın yazmanlar olarak belirlendiği Olağanüstü Genel Kurul, faaliyet raporunun okunması ve mali raporun sunularak aklanması ile sürdü. Ardından Genel Sekreterlik için adaylık başvurularının yapıldığı Olağanüstü Genel Kurul’da, Genel Sekreterlik seçimi gerçekleştirildi.

Bağımsızlık Yolu’nda Genel Sekreterlik görevine Münür Rahvancıoğlu getirildi. Olağanüstü Genel Kurul daha sonra Genel Komite Sekreterlikleri için adaylık başvuruları ve seçimi ile devam etti. Genel Komite Sekreterlikleri’ne Ali Şahin, Melisa Koloz, Cemre İpçiler, Salih Erşangil ve Yusuf Özgü Sertel seçildi.

Olağanüstü kurulda daha sonra, Bağımsızlık Yolu Genel Komitesi ile üyeler arasında köprü görevi görecek olan Bağımsızlık Yolu Meclis üyelikleri için adaylık başvuruları ve seçimi yapıldı. Tüzük gereği toplam 24 kişiden oluşan BY Meclisi’ne Olağanüstü Genel Kurul tarafından belirlenmesi gereken 9 üye seçildi. Bu üyeler; Buğra Keskindağ, Ahmet Karakaşlı, Cansu N. Nazlı, Firuzan Nalbantoğlu, Güngör Acar, Serdar Durukan, Gazi Gök, Sunalp Asena ve Didem Koçak olarak belirlendi.

Faşizme ve Dinsel Gericiliğe Karşı Mücadeleyi Büyütebilmek İçin, Etnik Köken Farketmeksizin Emekçilerin Bölünmesini Önleyici Birleştirici Politikalar Üretilmesi Oybirliği ile Kabul Edildi

Seçimlerin tamamlanmasının ardından, Olağanüstü Genel Kurul karar önerisi okundu.

“Kıbrıs’ın kuzeyinde son dönemde yaşanan siyasal gelişmeler, dinsel gericilik ve faşizmin bilinçli bir şekilde yükseltildiğini göstermektedir. Bu anlayıştaki siyasetler örgütlenerek büyümekte, daha fazla yayılmak için de “Kıbrıslı-Türkiyeli” ayrımını bilinçli bir şekilde körüklemektedirler. “Kıbrıslı-Türkiyeli” anlayışı üstünden doğacak her gerilim sadece ve sadece faşizmin güçlenmesine yarar sağlayacak, nüfus yapısının egemenlerce belirlendiği ada yarımızda yaygınlaşacak bu gerilimden en çok zararı görecek olanlar ise “Kıbrıslı-Türkiyeli” farketmeksizin tüm emekçi kesimler olacaktır. Bağımsızlık Yolu olarak önümüzdeki süreçte faşizme ve dinsel gericiliğe karşı mücadelemizi büyütmeli, etnik köken farketmeksizin emekçilerin bölünmesine karşı birleştirici politikalar üretmeliyiz. İçinde bulunduğumuz sürecin en acil devrimci görevlerinden biri böyle politikalar ortaya koymaktır.” şeklindeki karar önerisi oy birliği ile kabul edildi.

Koloz: Sermaye; doğa, kadın, emek demeden saldırgan bir tutum içinde, teorik ve pratik anlamda direnişi büyütme görevimiz var

Yeni seçilen Genel Komite adına kapanış konuşmasını yapan Melisa Koloz; içinden geçtiğimiz dönemde sermayenin doğa, kadın, emek demeden her alanda saldırgan bir tutum içinde olduğunu vurguladı. Çeşitli alanlarda çeşitli örgütler aracılığı ile bu saldırılara direnişler yürütüldüğünü ifade eden Koloz, ancak özellikle bu dönemde tüm alanlarda direniş örgütleyen bir örgüt olarak Bağımsızlık Yolu’nun önemli bir işlevi olduğunun altını çizdi ve “hem teorik hem de pratik anlamda direnişi büyütme görevimiz vardır” şeklinde konuştu.

Kadın Temsilyeti Arttı

Dün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulla birlikte örgüt içindeki organlarda kadın temsiliyeti arttı. Bağımsızlık Yolu bölge örgütlerinde kadın temsil oranı %33.3 olurken, bu oran sekreteryada %40, Genel Komitede %33 ve Meclis’de ise %33.3 oldu.

 

50 Paylaşımlar