Bağımsızlık Yolu, Baraka ve TDP, 1 Mayıs’ta Çalıştırılan İşçileri Ziyaret Etti

Bağımsızlık Yolu, Baraka ve TDP temsilcilerinden oluşan bir heyet Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi ile Dereboyu, İskele’de ise Çarşı Merkezi ile Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

Emekçilere Dayanışma Belirtildi

Bağımsızlık Yolu, Baraka ve TDP  temsilcilerinden oluşan bir heyet, Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi ile Dereboyu, TDP İskele İlçe Yönetiminden oluşan bir heyet de İskele’de Çarşı Merkezi ile Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti.

Daha çok hizmet sektörünün çalıştığının gözlemlendiği ziyaretlerde emekçilere dayanışma belirtildi. Ziyarette ayrıca Kıbrıs’ın kuzeyinde özel sektörde yaşanan sıkıntıları, yapılması gerekenleri, özellikle de özelde sendikalaşmanın gerekliliğine ve önemine dikkat çekilen bir de bildiri dağıtıldı.

Bağımsızlık Yolu, Baraka ve TDP tarafından birlikte hazırlanarak meclise sunulan ve özel sektörde sendikalaşmanın önünü açacak, tüm işçilerin haklarını koruyacak, yerli istihdama katkı sağlayacak yasa önerisinin aylardır Meclis’te bekletildiğine dikkat çekilen bildiride hükümete düşen görevin bunu hayata geçirmek olduğu vurgulandı.

“Birçok Özel Sektör Çalışanı İş Güvencesinden Yoksun Çalıştırılmakta”

Toplumsal yaşamın devamının temeli ve üretimin en önemli parçası olan, el üstünde tutulması gereken emekçilerin yaşadıkları zorlukların, ülkede üretime ve emeğe değer verilmediğinin acı bir göstergesi olduğu belirtilen bildiride, birçok özel sektör çalışanının iş güvencesinden yoksun çalıştırılmakta, gelecek belirsizliği içinde yarınını planlayamamakta olduğu, kamu ile özel sektör arasında yaratılan uçurumun giderek arttığı, işçilerin çalışma şartlarının ve çalışma güvenliğinin iyileştirilmesi için adım atılmadığı belirtildi.

Neredeyse her gün bir iş ‘kazası’nda bir emekçinin yaralandığı, hatta ölümlerin yaşanmasına rağmen gerekli önlemlerin ısrarla alınmadığı belirtilen bildiride, alım gücü düşen emekçilerin eğitim, sağlık gibi temel hizmetleri bin bir zorlukla alabildikleri, kadın emekçilerin ise bir yandan erkek egemen sistem tarafından cinsiyetçi iş bölümü sebebiyle ezilirken, diğer yandan da hamilelik, doğum, emzirme izinlerini kullanamadıkları, hatta bu gibi sebeplerle işten kolayca çıkarılabildiklerine dikkat çekildi.

“Özel Sektörde Sendikalaşmanın Önü Açılmalı”

Kayıt dışı işçi, emek sömürüsü, işsizlik ve tüm bu zorluklardan kurtuluşun emekçilerin sözünü birlikte söylemesinden geçtiği belirtilen açıklamada, Bunun yolunun da özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılmasından geçtiği vurgulandı.

Bildiride ayrıca şu ifadelere d eyer verildi: Sendikalaşma, hak, kazanım, işçinin ve sektörün korunması demektir. Bağımsızlık Yolu, Baraka ve TDP tarafından sunulan ve 10 kişi ve üzeri çalışanın olduğu işyerlerinde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması amacıyla hazırlanan Yasa Önerisi hala meclisin tozlu rafları arasında bekletilmektedir.

Vatandaş olsun olmasın tüm işçilerin haklarını koruyacak, yerel işgücü ile yerli istihdama katkı sağlayacak içerikte olan, ayrıca iş güvenliği ve sağlığı için de önemli bir kazanım olacak olan Yasa Tasarısı biran önce hayat bulmalıdır. Hükümete de düşen görev bunu bekletmek değil, hayata geçirmektir.

Bu topraklara alın terleri ile değer katan birçok insanımızın emeğe atfedilen bu özel günde bile çalışmak zorunda olmasına inat;

Savaşsız, sömürüsüz, refah ve barış içinde bir gelecek kurma özlemiyle, tüm işçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü kutlu olsun.

 

131 Paylaşımlar