Bağımsızlık Yolu Başbakanlık Önünde Eylem Yaptı: “Halk Olarak Dayanacak Gücümüz Kalmadı, Bedeli Sermaye Ödesin”

Bağımsızlık Yolu 20 Ağustos Pazartesi sat 13.13’te Başbakanlık önünde eylem yaparak bir basın açıklaması okudu. Açıklamanın ardından ise Baraka Kültür Merkezi son dönemde bir biri ardına gelen zamları ve ekonomik krizin vatandaşa etkilerini, sokak tiyatrosu ile protesto etti.

Bağımsızlık Yolu Başbakanlık Önünde Eylem Yaptı: “Halk Olarak Dayanacak Gücümüz Kalmadı, Bedeli Sermaye Ödesin”

Halkın krize karşı önlem paketini tekrardan açıklamadan önce söz alan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, krizin en başından beri hükümetten; emekçi halkın, küçük esnafın ve üreticinin sorunlarını çözecek önlemler almasını beklediklerini ancak hükümetin bunu yapmak yerine büyük sermayenin, inşaat şirketlerinin ve bankaların çıkarına çare getirecek önlemler açıkladığını vurguladı.

Bağımsızlık Yolu’nun; halkın, küçük üreticinin ve küçük esnafın alım gücünü koruyacak bir dizi önlemler talebi açıkladığını da ifade eden Rahvancıoğlu, zaten bu önlemlerin birçoğunun anayasal hak olduğunu ve çok büyük kaynak gereksinimi olmadan uygulanabileceğinin de altını çizdi.

Ayrıca Bağımsızlık Yolu’nun bu mücadeleye bayram süresince ve sonrasında da devam edeceğini belirtti.

Koloz: Bu Krizin Bedelini Bize ve Çocuklarımıza Ödetemezsiniz, Ödemeyeceğiz

Ardından söz alan Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Melisa Koloz Bağımsızlık Yolu’nun hazırladığı krize karşı halkın önlemler paketini okudu.

Önlem talepleri ise şöyle:

1 – Konut ve küçük esnaf kira sözleşmelerinin döviz üzerinden yapılmasını tamamen engelleyecek ve sözleşmeleri Türk Lirası’na bağlayacak önlemler derhâl alınsın! Mevcut kiralar 1 Ocak 2018 tarihli döviz kuruna sabitlensin. Kira sözleşmelerine metre kare üzerinden tavan fiyat belirlensin!
2- Vatandaştan oturduğu ev için alınan emlak gelir vergisi ortadan kaldırılsın! Bu uygulama sadece, eğer varsa ikinci, üçüncü veya daha fazla sayıdaki ev sahiplikleri üzerinden sürdürülsün!
3- Konutlar için 0-250 kWs tarifeye kadarki temel elektrik tüketimi harcaması ücretsiz olsun!
4- Tüp gaza yapılan toplam 9 TL’lik artış geri alınsın ve kriz atlatılana kadar bu konuda hiçbir zam gündeme getirilmesin!
5- Devlet okullarında kayıt parası, kağıt parası, kırtasiye parası, kıyafet parası ve dergi parası adı altında öğrencilerden talep edilen her türlü ödeme ortadan kaldırılsın, devlet okulları tamamen ücretsiz olsun!
6- Devletin görevi olan kamusal eğitimin geriletildiği verili durumda; özel üniversiteler, liseler, ortaokullar, ilkokullar ve kreşlerde döviz üzerinden yapılan her türden ücretlendirmeyi engelleyecek ve ödemeleri Türk Lirası’na bağlayacak önlemler derhâl alınsın!
7- Sigorta yatırımları yapılmayan veya eksik olan her işçinin kamusal sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlansın. Sağlık hizmetlerinin bedeli yatırımları eksik yapan patrona fatura edilsin!
8- Anayasal hak olan ücretsiz sağlık hizmetinin, bağış, katkı, fon vs. şekillerde ücretlendirilmesine derhal son verilsin! Başta ilaçlar olmak üzere dövizden etkilenen temel sağlık harcamalarına dair yapılan zamlar devlet tarafından karşılansın!
9- Faizin üzerine faiz eklenmesi yasaklansın! Vatandaş borcunun sadece anaparasından ve Temmuz sonuna kadarki mevcut faizini ödemekten sorumlu olsun ve kriz sona erene kadar, borç üzerinden haciz işlemleri dondurulsun!
10- Küçük üreticilerin, zanaatkârların ve esnafın bankalara borçları ertelensin, vergi affı çıkarılsın!
11- İç piyasada üretimi olan tüm malların ithalatına fon konulup, bu fon yerli üreticiye aktarılsın!
12- Otellerin her türlü mal alımını, yerli üretim öncelikli olmak üzere iç piyasadan yapılması zorunlu kılınsın!
13- Asgari Ücret, kamudan en düşük maaşı çeken emekçinin maaşına sabitlensin! İşe gidiş ve geliş için toplu taşıma ücretleri patronlar tarafından karşılansın!
14- On kişi ve üzeri çalışanı olan patronların sendikasız işçi çalıştırması yasaklansın!
15- İşsizlik ortadan kalkana kadar, mevcut çalışma izinlerinin yenilenmesi ve özel uzmanlık alanları dışında yeni çalışma izni verilmesin.

103 Paylaşımlar