BAĞIMSIZLIK YOLU DEV-İŞ’İ ZİYARET ETTİ

ADL Özel

Bağımsızlık Yolu sendikasız çalıştırılmak yasaklansın kampanyası kapsamında sendikalara ve kendini emekten yana tanımlayan örgütlere ziyaretler gerçekleştirmeye başladı. Bu bağlamda ilk ziyaretini Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) yapan Bağımsızlık Yolu, Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın kampanyası hakkında görüş alış verişinde bulunmak ve ileriye dönük işbirliktelikleri geliştirmek için bu görüşmeyi talep ettiklerini, dile getirdi.

Bağımsızlık Yolu heyeti, kampanyanın nasıl bir fikirsel zemin üstünden çıktığı, somut ihtiyaçlara ne kadar cevap verdiği ve özellikle emek hareketinin özel sektörde yaşanan örgütsüzlüğü aşmak için önemli bir ilk adım olduğunu vurguladı.

DEV-İŞ heyeti adına söz alan Hasan Felek ve Koral Asam da, Bağımsızlık Yolu’nun ziyaretinden çok memnun olduklarını, sınıf temelli bir sendikacılık pratiği ortaya koymaya çalışan DEV-İŞ’in sendikal hareketin sorunlarını aşmak için çaba sarf eden yapıların olmasının çok önemli olduğunu belirttiler. Ayrıca “Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın” kampanyasının çok meşru bir zemini olduğunu, bu konunun tüm emek örgütleri tarafından sahiplenilmesi için çeşitli girişimler başlatacaklarını belirttiler.

İki örgüt yetkilileri de emek hareketinin yükseltilebilmesi için özellikle bu konu bağlamında daha sık ve daha geniş bir kitle halinde biraraya gelme konusunda hemfikir oldular.

20150520_095546

101 Paylaşımlar