Bağımsızlık Yolu Ekoloji ve Hayvan Hakları Komitesi: “Başta Belediyeler, Yetkililer Göreve!”

Bağımsızlık Yolu Ekoloji ve Hayvan Hakları Komitesi, bazı yerleşim bölgelerinde hayvan barınağının hiç olmadığına, bazı bölgelerde ise içler acısı durumda olduğuna dikkat çekerek, başta belediyeler olmak üzere yetkilileri göreve çağırdı.

Açıklamada, barınaklar da dahil olmak üzere hayvan barındırılan yerlerin sağlaması gereken koşulların, hayvanlara sağlanacak gıda ve su kaynakları ile aydınlatma, havalandırma ve ısıtma gibi pek çok önlemin 2013 yılında Meclis’te kabul edilen Hayvan Refahı Yasası’nın 10. maddesi olan “Hayvanların Barındırılması”nda belirtildiği, ancak buna rağmen ülkede barınakların ciddi bir sorun haline geldiği belirtildi.

Komiteden yapılan açıklamada “toplumumuzun sadece insan merkezli değil bütün canlıların uyum içinde yaşayacağı bir biçimde ve ekolojik bir anlayışla düzenlenmesi gerektiğine olan inancımızdan ötürü, bu konuya gerekli özenin gösterilmesi konusunda takipçiyiz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada başta belediyeler olmak üzere bütün yetkili kurumlar yasaya uymaya ve yasanın şart koştuğu önlemleri almaya çağırıldı.

Açıklama şöyle:

“Bilindiği gibi ülkemizde hayvan barınakları ciddi bir sorun haline gelmiştir. Özellikle bazı yerleşim bölgelerinde veya bu yerleşim yerlerine bağlı belediyelerde hayvan barınağı ya hiç yoktur ya da içler acısı bir haldedir. Oysaki, 2013 yılında mecliste oybirliğiyle kabul edilen Hayvan Refahı Yasası’nın 10. maddesinin “Hayvanların Barındırılması” başlıklı kısmı açıktır.

Yasada, barınaklar da dahil olmak üzere hayvan barındırılan yerlerin sağlaması gereken koşullar arasında barınakların ebat ve tasarımlarından tutun da barınak yüzeylerinin mahiyetinde kullanılacak malzemeye; hayvanlara sağlanacak yerleşim, gıda ve su kaynaklarından tutun da hayvanların kendi davranış şekillerini geliştirecek imkanların sağlanmasına; aydınlatma, havalandırma ve ısıtmadan tutun da barınaktaki çitin türüne kadar pek çok önlem belirtilmiştir.
Yasa bu konuda açık olmasına rağmen, ne yazık ki ülkemizdeki pek çok belediye bu konuda gerekli özeni göstermek bir yana, en ufak bir girişimde dahi bulunmamıştır. Bizler, Bağımsızlık Yolu olarak, toplumumuzun sadece insan merkezli değil bütün canlıların uyum içinde yaşayacağı bir biçimde ve ekolojik bir anlayışla düzenlenmesi gerektiğine olan inancımızdan ötürü, bu konuya gerekli özenin gösterilmesi konusunda takipçiyiz.

Bu çerçevede, ciddi bir sorun olan ve asgari özen ve girişim gösterildiği takdirde kolaylıkla çözülebilecek hayvan barınaklarının düzenlenmesi meselesinde, başta belediyeler olmak üzere bütün yetkili kurumları yasaya uymaya ve yasanın şart koştuğu önlemleri almaya çağırıyoruz.
Bu konunun takipçisi olmayı sürdüreceğimizin altını çizerek, halkımızın bu konuda yaygın olduğunu bildiğimiz hassasiyetinin yetkililer tarafından da paylaşılması için elimizden geleni yapacağız.

Bağımsızlık Yolu
Ekoloji ve Hayvan Hakları Komitesi(a)
Günay Seheroğlu

26 Paylaşımlar