Bağımsızlık Yolu, İçişleri Bakanlığı’na AKP Temsilciliği ve Gençlik Kolları’yla İlgili İçişleri Bakanlığı’na Bilgi Edinme Başvurusunda Bulundu

Bağımsızlık Yolu, AKP Temsilciliği ve Gençlik Kolları’nın ülkemizde yasal olarak kurulup kurulmadığı, hangi mevzuat uyarınca kurulduğu ve faaliyetlerinin ilgili Bakanlıkça denetlenip denetlenmediği konusunda 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası uyarınca İçişleri Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusunda bulundu.

Bağımsızlık Yolu tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, cevapların İçişleri Bakanlığı’ndan alınır alınmaz  kamu oyu ile paylaşılacağı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı’na 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası uyarınca sorulan sorular ise şöyle:

 

1) Ülkemizde kayıtlı bir “AKP Temsilciliği” ve/veya “AKP Kıbrıs Temsilciliği Genel Merkez Gençlik Kolları” var mıdır? Varsa hangi tarihte ve hangi mevzuat uyarınca kurulmuş ve kaydedilmiştir?

 

2) Birinci sorunun cevabı olumlu ise; bu temsilciliğin oluşumunun ve faaliyetlerinin yasalara uygun olup olmadığı Bakanlığınızca denetlenmiş midir? Olumsuz ise; yasal olarak kurulmamış olan bu temsilciliğin faaliyette bulunamaması hususunda Bakanlığınızın bir girişimi ve/veya denetimi olmuş mudur?

 

3) Ülkemizde kayıtlı “Milli ve Manevi Dayanışma Derneği” adında bir dernek var mıdır? Varsa hangi tarihte ve hangi mevzuat uyarınca kurulmuş ve kaydedilmiştir?

 

4) Üçüncü sorunun cevabı Dernekler Yasası uyarınca kurulmuş olduğu şeklinde ise; Dernekler Yasası’nın hangi maddesine dayanarak hangi tür dernek statüsünde kurulmuştur?

 

5) Üçüncü sorunun cevabı olumlu ise; “Milli ve Manevi Dayanışma Derneği”nin faaliyetlerinin yasalara uygun olup olmadığı Bakanlığınızca denetlenmiş midir? Olumsuz ise; yasal olarak kurulmamış olan bu derneğin faaliyette bulunamaması hususunda Bakanlığınızın bir girişimi olmuş mudur?

 

6) “Milli ve Manevi Dayanışma Derneği”nin yurt dışındaki bir siyasal partinin temsilciliğini yürütmesi yasal mıdır ve/veya hangi mevzuata dayanmaktadır? Şayet yasal değil ise derneklerden sorumlu olan Bakanlığınız, bu yasa dışı durumun ortadan kaldırılması yönünde bir denetim ve/veya girişim başlatmış mıdır?

251 Paylaşımlar