Bağımsızlık Yolu Meclis Önünde Yemin Etti

Bağımsızlık Yolu kktc Meclisi önünde gerçekleştirdiği yemin töreni ile, özel sektörde sendikalaşma için yemin etti.

“Sendikalaşma” yemini edilmeden önce bir konuşma yapan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, geçtiğimiz yasama döneminde Bağımsızlık Yolu tarafından  gündeme getirilen “özel sektörde 10 ve üzeri işçi çalıştıran patronların sendikasız işçi çalıştırmasının yasaklanması” talebinin altını çizdi.

“Sendika Talebi Polis Emekçilerini de Kapsıyor”

Ayrıca Rahvancıoğlu bu talebin özel sektör emekçilerinin yanı sıra, çalışma yaşamlarındaki sorunları son zamanlarda gündemde olan  polis emekçilerini de kapsadığını ve onların da sendikalaşabilmeleri için öncelikle Geçici 10. Madde’nin kaldırılıp polisin sivile bağlanması için gerekli iradenin gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmanın ardından “Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın” pankartı önünde duran Bağımsızlık Yolu üyelerinden oluşan kitle, sendikasız çalıştırılmak yasaklanana kadar mücadele edeceğine dair yemin etti.

Vekiller içerde yemin ettiği sırada gerçekleştirilen yemin töreninde hep bir ağızdan şu metin okundu;

“Emeği ile geçinen tüm insanların mutluluk ve özgürlüklerini, adil bir iş günü sonrasında huzurlu bir dinlenmeyi,

resmi tatillerde ve hafta sonlarında çalışılmamasını, işçilerin kayıtsız şartsız sigortalanarak emekli olabilmesini ve yıllık ücretli izin hakkını savunacağıma;

özel sektörde örgütlenme talebine ve demokratik bir şekilde sendika seçme özgürlüğüne bağlı kalacağıma; emekçilerin işinin ve geleceğinin patronların iki dudağı arasından çıkarılması için çalışacağıma;

tüm bunların hayata geçebilmesi adına özel sektörde on ve üzeri işçi çalıştıran patronların sendikasız işçi çalıştırması yasaklanana kadar mücadele edeceğime; alın terim ile kazandığım ekmek ve tertemiz vicdanım üzerine and içerim.