Bağımsızlık Yolu Özelleştirmelere Karşı Çıktı: “Bize Ait Olanları Almak İsteyenlere Karşı Örgütlenelim”

Yayınladığı basın bildirisiyle AKP’nin Kıbrıslı Türklere yönelik dayatmalarını protesto eden Bağımsızlık Yolu, Kıbrıslı Türk halkını örgütlü kötülüğün karşısında örgütlü olmaya çağırdı.

Ankara hükümetlerinin bir “kurtarıcı” görüntüsü altında Kıbrıslı Türklere dayattığı ilişki her yönüyle bir tahakküm ilişkisi olduğu vurgulanan bildiride, bize ait olan ne varsa almaya yönelik bu politikaların karşısında durabilecek yegane unsurun ise Kıbrıslı Türk halkının kendisidir denildi.

Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Bize Ait Olanları Almak İsteyenlere Karşı Örgütlenelim

AKP’nin Kıbrıslı Türklere yönelik dayatmaları, işbirlikçi hükümetlerin de desteğiyle her gün biraz daha artıyor.

Bugünlerde duyurulan Telekomünikasyon Dairesi’nin özelleştirileceği ve Girne dağ yolunun yapım ihalesinin Ankara’da açılacağı haberleri, bu dayatmaların son dönemdeki örnekleri. Kamu kurumlarının hizmet alanlarının sermayeye açılması ve bir ülkenin yol yapımıyla ilgili ihalenin başka bir ülkede açılması, amaçları belirli icraatlardır. Fakat bu dayatmalar yeni değil. Konu ve biçim değişse de yarım asırdan fazladır Ankara hükümetlerinin bir “kurtarıcı” görüntüsü altında Kıbrıslı Türklere dayattığı ilişki her yönüyle bir tahakküm ilişkisidir. Bugün geldiğimiz nokta; geçmişi ve eğer engel olunmazsa geleceği de olacak olan bir süreçtir. Üretimden koparma, halk aleyhine geçen yasalar, ekonomik bağımlılık, kurulan ve kurulmak istenen ofisler, kültürümüze yönelik saldırılar vb. Tüm bunlar Kıbrıs’ın kuzeyini her yönüyle Ankara’nın idaresine entegre etmeyi amaçlayan bir sürecin parçasıdır. İşbirlikçi hükümetlerin ve egemen kesimlerin itaatkar anlayışlarının da bu süreçteki payı büyüktür ve içine sürüklendiğimiz bu karanlık onların değil Kıbrıslı Türk halkının çıkarlarına aykırıdır. Bize ait olan ne varsa almaya yönelik bu politikaların karşısında durabilecek yegane unsur ise aynı Kıbrıslı Türk halkının kendisidir.

Her halkın kurtuluşunun kendi eseri olabileceği gerçeği, özellikle yakın tarihimizle ispatlı bir şekilde Kıbrıslı Türklerin için de geçerlidir. Fakat AKP’nin ve yerli işbirlikçilerin dayatmalarına karşı direnebilmemiz, örgütlü mücadelemize bağlıdır. Bağımsızlık Yolu olarak bizi yok oluşa sürükleyenlere karşı elimizden geldiğince mücadele edeceğimizi tekrarlıyor, Kıbrıslı Türk halkını da örgütlü kötülüğün karşısında örgütlü olmaya çağırıyoruz.

Bağımsızlık Yolu(a)

Bağımsızlık Yolu Örgütlenme Sekreteri

Ali Şahin

47 Paylaşımlar