BAĞIMSIZLIK YOLU TDP’Yİ ZİYARET ETTİ

Bağımsızlık Yolu, “Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın” kampanyası hakkında görüş alış verişinde bulunmak ve ileriye dönük işbirliktelikleri geliştirmek için Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)’yi ziyaret etti.
Ziyarette kampanya’nın ilk kez özel sektördeki sorunlara değindiğine dikkat çeken Bağımsızlık Yolu, bu kampanyanın emek güçleri ile emekçileri, kamu emekçileri ile özel sektörde çalışan emekçileri, yerli emekçiler ile göçmen emekçileri bir araya getirebilecek ve sermayeye karşı örgütleyebilecek kapsamda olduğundan bahsetti.

Bu kampanya sayesinde emekçiler sendikalaşma taleplerini, patronlarla karşı karşıya gelmeden, hükümet üzerinden dile getireceklerdir. bu da emekçilerin işten atılmadan mücadele edebilecekleri bir zemin yaratacaktır. Bu sayede daha rahat hareket edebilecek olan özel sektör emekçilerinin, mücadelelerini yükseltebileceği ve emek hareketinde de bir ivme yaratabileceği üzerinde duruldu.
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) de özel sektörde sendikalaşmanın kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu vurguladı. Çalışanların örgütlenme hakkının yasal güvenceye kavuşturulmasının son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, TDP olarak bu konuda yasa önerisi hazırlığı yaptıklarını açıklayan Özyiğit, “Bağımsızlık Yolu’nun bu girişimlerini de olumlu buluyor ve destekliyoruz. Tüm bu çalışmaları bir araya getirip hazırlanan öneriyi birlikte netleştirmek ve meclise sunmak son derece gereklidir” ifadelerini kullandı.
Özyiğit; ülkede maalesef yalnızca kamu sendikacılığı olduğunu, o alanda da sıkıntılar bulunduğunu, özellikle toplu sözleşme düzenindeki eksiklikler, uygulamalardaki sorunların her geçen gün arttığına dikkat çekti.
Özel sektörde ise durumun içler acısı olduğunu, hiçbir sosyal güvenceye sahip olmayan çalışanların geleceğinin işverenin iki dudağı arasında olduğunu belirten Özyiğit, halen pek çok işyerinde kaçak işçi çalıştırıldığını, yasal olarak çalışanlara ise çift bordro uygulaması yapıldığını kaydetti. Özyiğit, çift bordro uygulaması ile maaş ve ücret esasından değil, asgari ücret esasından yatırım yapıldığını söyledi.
Gerekli güvenlik tedbirleri alınmadığı ve gerekli denetimler yapılmadığı için de meydana gelen iş kazalarında yaralanmalar, hatta ölümler olduğunu belirten Özyiğit, hem çalışanların hem de ailelerin mağdur olduklarını ifade etti.
Özyiğit, tüm bu gerçekler göz önüne alındığında özel sektörde sendikanın kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu, çalışanların örgütlenme hakkının yasal güvenceye kavuşturulmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

20150602_110956

55 Paylaşımlar