BAKANLAR KURULU GÜNGÖR’Ü KİRLİ SANAYİ BÖLGESİ İLAN ETTİ

ADL-ÖZEL 
Kontrolsüzce çalıştırılan ve gerek doğaya zararları gerekse işçilerin can güvenliğini tehdit eden sağlıksız çalışma koşulları bakımından sürekli gündeme gelen taş ocakları yetmezmiş gibi Bakanlar Kurulu, Güngör Köyü’nde Kirli Sanayi Bölgesi ilan edilmesi kararı aldı. 30 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımnlanan karara göre; Bakanlar Kurulu, Güngör Köyü, Pafta/Plan XIII 49 W2 E2 ve XIII 57 W1 E1 numaralı mevkilerin inşaat sektörüne yönelik sanayi faaliyetlerinde bulunulması amacıyla, Kirli Sanayi Bölgesi olarak ilan edilmesini onayladı.
Bölgede taş ocağı işleten Bozkaya isimli şirketin çimento fabrikası da açmak istediği ve söz konusu kararın bu nedenle Bakanlar Kurulu’ndan geçirildiği iddia edilmekte. İddialara göre Bozkaya isimli şirket, çimento fabrikası açmak için Devlet Planlama Örgütü’ne başvurmuş durumda ve devletten teşvik de talep etmekte. Şirketin bu taleplerine hükümet yetkililerinin olumlu bakmasının bir göstergesi olarak Güngör bölgesinde Kirli Sanayi Bölgesi ilan edildi.
Organize Sanayi Bölgesi olmayan bir bölgenin Kirli Sanayi Bölgesi ilan edilmesi ile ilgili yasal tartışmaların da olduğu ve Bakanlar Kurulu Kararı’nın mevzuata aykırı olarak alındığı da iddialar arasında.
Dağ eteklerinde ciddi bir ekolojik tahribat yaratan taş ocaklarının yanına bir de çimento fabrikaları için izin verilmeye başlanması, Beş Parmak Dağları’nın ekolojik dengesini geri dönülemez şekilde bozacaktır. İnşaat sektörü için gereken malzemenin doğayla uyumlu şekilde temin edilmesi ve yeniden doğaya kazandırılmasının teknolojileri çağımızda olanaklıdır.

Be the first to comment

Leave a Reply