Bakanlar Kurulu’ndan Esnafa Erteleme Var, İndirim/Af Yok!

Bakanlar Kurulu Ekonomik Önlemler paketini açıkladı.

Pakette önlemler arasında esnafı ilgilendirecek maddeler incelendiğinde iş yerleri kapatılan esnafa kira, sigorta, ihtiyat sandığı yatırımları ve elektrikte ödeme ertelemeleri öngörülürken peşin ödenmemesi halinde her hangi bir indirim veya ödeme affı öngörülmüyor.

Şubat ayı Sosyal Sigorta ödemelerinin 30 Mart’a, İhtiyat Sandığı yatırımlarının ise 15 Nisan 2020’ye kadar ödenmesi bekleniyor.

Ayrıca KOBİ’lere yönelik mevcut banka kredilerinin faizsiz 3 ay ertelenmesine yönelik de bir madde mevcut.

Esnafa yönelik alınan diğer bir önlem ise Mayıs ayından itibaren Yerel İstihdam Destek Fonu kullanılarak esnafa işletmesini ayakta tutmak için kullanacağı kredilerde faiz desteği vermek olarak belirlendi.

İşte Esnafı İlgilendiren Önlem Maddeleri:

Kira:

7. Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetleri durdurulan işyerlerine ait kamu, özel ve tüzel kişileri arasındaki kira mukavelelerinde kiracıların Nisan, Mayıs 2020 aylarına ait kira yükümlülüklerini yerine getirememeleri halinde, konut kiraları da dahil, bu kira bedellerini Haziran 2020 tarihinden itibaren başlayarak eşit taksitlerle en fazla 6 ay içerisinde ödemekle yükümlü olacaklardır.

Mevcut Banka Kredileri: 

10. Bankalardan temin edilecek kaynakla, 100.000.000 TL (yüz milyon) fon oluşturulmuştur. Bu fon, yapılacak değerlendirmeler sonucunda öncelikle KOBİ’ler olmak üzere Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılan işyerleri ve çalışanlarının banka borçlarına üç aylık ertelemeden dolayı doğacak ilave faiz yükünün ödenmesinde kullanılacaktır.

Elektirik: 

18. 2020 yılı Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait elektrik faturalarının normal ödeme dönemi içinde ödenmesi halinde %15 indirim uygulanmasına gidilecektir.

Sosyal Sigorta: 

21. Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetleri durdurulan işletmelerin çalışanlarının 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin Sosyal Sigorta primleri, talep etmeleri durumunda; 2021 yılına cezasız ve faizsiz bir şekilde ertelenecek, primlerini erteleme talep etmeden ödemek isteyenlere ise %10 indirim uygulanacaktır

26. Sosyal Sigortalar Dairesine kayıtlı işyerlerinin 20 Mart 2020 tarihinde ödenmesi gereken Şubat 2020 dönemine ait sosyal sigorta prim borçlarının, 30 Mart 2020 tarihine kadar gecikme zamsız ödenebilmesi için düzenleme yapılmıştır.

İthityat Sandığı:

22. Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetleri durdurulan işletmelerin çalışanlarının 2020 yılı Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait İhtiyat Sandığı prim ve depozitleri ile yerli istihdama katkı primi yatırımları 31 Temmuz 2020 tarihine kadar gecikme zammı uygulanmadan yatırılabilecektir

27. İhtiyat Sandığı Dairesine kayıtlı işyerlerinin Şubat 2020 dönemine ait ihtiyat sandığı prim ve depozit ödemelerinin 15 Nisan 2020 tarihine kadar gecikme zamsız ödenebilmesi için düzenleme yapılmıştır.

Kredi: 

25. 2020 yılı Mayıs ayından itibaren en az bir, en fazla on çalışanı olan işverenlerin, istihdamın ve işletmelerin sürekliliğini sağlamak amacıyla, kullanacağı kredilere Yerel İşgücü İstihdamını Destekleme Fonundan kredi faiz desteği verilecektir.

Ekonomik Önlemlerin Tümü

35 Paylaşımlar