Bakanlığa Bağlı Hastanede İnsanlık Dışı Talimat: “Hastalık İznine Çıkanlar İşten Durdurulacak”

Sağlık Bakanlığı’nın temizlik ve hasta bakımları hizmeti aldığı taşeron firmalardan biri, çalışanları ile bir toplantı gerçekleştirerek, “hastalık izni alan çalışanların işten durdurulacağını” söyledi.

AnkaraDeğilLefkoşa’nın emekçilerden aldığı bilgiye göre; kararı çalışanlarına açıklayan taşeron firma, “talimatın Sağlık Bakanlığı’ndan geldiğini” öne sürdü.

Sendikalaşma hakları olmayan emekçiler, patronları tarafından sömürülürken, devletin bırakın çalışanların haklarını korumayı, taşeron aracılığıyla emek sömürüsüne katkı yaptığı iddiası tepki topladı.

Çalışanlara söz konusu talimatın iletildiği hastahanenin adını, güvencesiz çalıştırılan emekçilerin işinden olmaması adına açıklamıyoruz.