BARAKA KÜLTÜR MERKEZİ KÜLTÜR SANAT DANIŞMA KURULUNA SEÇİLDİ

Baraka Kültür Merkezi aktivisti ve derneğin tiyatro ekibi sorumlusu Nazen Şansal, sahne (gösteri) sanatçısı alanında yapılan seçimlerde en fazla oyu alarak, bu alandaki dernekleri temsil etmek üzere Kültür Sanat Danışma Kurulu’na seçildi. Kültür Sanat Danışma Kurulu Tüzüğü uyarınca üç yılda bir Kültür Dairesi bünyesinde gerçekleştirilen seçimlere, tiyatro ve dans konusunda faaliyet gösteren pek çok dernek temsilcisi katıldı. Dernek temsilcileri, toplantıda öncelikle sahne ve gösteri sanatları konusunda yaşadıkları sorunları ve deneyimleri paylaşarak Kültür Dairesi’nin politikalarını değerlendirdiler. Kültür Sanat Danışma Kurulu’nun geçmiş dönemlerdeki çalışmalarının ve örgütlerin çabalarına rağmen Kültür Dairesi yönetiminden kaynaklanan aksaklıkların da aktarıldığı toplantı sonrasında Kurul’a iki temsilci seçimi için adayların belirlenmesine ve ardından oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde üç yıl için Kurul’da görev yapmak üzere, Baraka aktivisti Nazen Şansal ve Tango Kıbrıs Derneği temsilcisi Mustafa Elmas seçildi.

Baraka Kültür Merkezi, yatay ve demokratik anlayışına uygun olarak, Kurul’da, sahne (gösteri) sanatları alanında faaliyet gösteren tüm derneklerin menfaatlerini savunmayı ve derneklerle sürekli temas halinde olup fikir alış verişi yaparak Kurul çalışmalarına aktarmayı hedeflemektedir.

Tüzüğüne göre Kültür Sanat Danışma Kurulu, Kültür Bakanı, Kültür Dairesi Müdürü, Bakan’ın atayacağı üç kişi, iki yazar, iki görsel sanatçı, iki sahne (gösteri) sanatçısı, iki müzik sanatçısı, iki araştırmacı, üç halkbilim derneği temsilcisi ve iki üniversite temsilcisinden oluşuyor. Başlıca görev ve yetkileri ise kültür sanat konularında danışma nitelikli kararlar üretmek; yasa, tüzük, yönetmelik ve karar taslakları hakkında görüş belirtmek; kültür sanat alanındaki sorunlara çözüm önerilerinde bulunmak; Kültür Dairesi ile kültür sanatla uğraşan kişi ve kurumlar arasında ilişkiler sağlamak; yurt dışında kültür sanat çalışmaları yapan kurumlarla ilişkiler kurmak ve geliştirmektir. Ayrıca güzel sanatlarla ilgili derneklere Kültür Dairesi’nin mali yardımlarını değerlendiren kurula da, Kültür Sanat Danışma Kurulu içerisinden dört temsilci seçilmekte.

4 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply