Baraka, TDP ve BY: “Barış Hemen Şimdi”

Bağımsızlık Yolu, Baraka ve TDP 1 Eylül Dünya Barış Günü için ortak açıklama yayınladı

Açıklamada ülkemizde savaşın getirdiği bölünmüşlüğün sürdüğü, yanı başımızdaki Suriye’de savaşın devam ettiği, egemenler tarafından sürekli yok sayılan Filistin’de acıların artmaya devam ettiği vurgulanarak, savaşa ve sömürüye karşı barış için her coğrafyada direnenler olduğu belirtildi.
Açıklamanın devamında 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde sokakta olmanın gerekliliğine inanç belirtilerek, halka sokağa çıkma ve mücadeleyi büyütme çağrısı yapıldı.

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

“BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!

Adamızda yarım asra yaklaşan bölünmüşlüğün halen sürdüğü, coğrafyamızda pek çok ülkede gözyaşı ve kan aktığı bir dönemi yaşıyoruz. Egemenler dinsel gericilik ve milliyetçilik silahlarını kullanarak halkları birbirine düşürme ve yaşanan çatışmaları derinleştirme konusunda tüm hünerlerini sergiliyorlar. İşte böyle bir ortamda barış için mücadeleye çağırıyoruz.

Ülkemiz Kıbrıs’ta 50’li yıllardan itibaren yaşanan acıların sonuçları tüm gerçekliğiyle sürüyor.

Yanı başımızdaki Suriye’de, tüm emperyal güçlerin çeşitli şekillerde dahil olduğu bir savaş yaşanıyor. Türkiye siyasal gericiliğin pençesinde, sokaklarlarda bombaların patladığı, içeride ve dışarıda sürekli savaş diyen karanlık bir geleceğe doğru sürükleniyor. Egemenlerin sürekli yok saydığı Filistinlilerin acıları sürekli artmakta, Akdeniz ise binlerce mültecinin canını ortaya koyduğu bir kumar masasına dönmüş durumda. Dinmek bilmeyen savaşlar, insan dışı canlılara da ciddi zararlar veriyor, doğada geri dönülemez yıkımlar meydana geliyor.

Ancak tüm bu karanlık tabloya rağmen yaşamanın hangi koşulda olursa olsun bir şekilde direnmek olduğunu, insan olabilmenin bunu gerektirdiğini haykıranlar, umudu örmeye devam ediyorlar. Her coğrafyada direnenler var. Yoksulluğun ve sömürünün karşısında savaşanlar, halklar arasındaki savaşlara karşı barış diyenler, gericiliğin ve faşizmin karşısında aydınlığın, bilimin ve kardeşliğin sesi olanlar her ülkede varlar.

Bu evrensel mücadelenin parçası 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde sokakta olmanın gerekliliğine inanıyoruz. Barış ne egemenlerin insafına ne de beyhude bir bekleyişe bırakılacak bir şeydir. Barış halkların iradesine bağlıdır ve bu irade örgütlü bir şekilde ortaya konabilir. Bizler sesimizi yükselttikçe, hakkımız olan için mücadeledeki yerimizi aldıkça, halkların kardeşçe dayanışması büyüdükçe barışa daha da yakınlaşacağız. Barış bu yüzden bizlerin ellerindedir.

Bu bilinçle halkımızı 1 Eylül’de sokağa çıkmaya ve mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

BARIŞ BİZLERİN ELLERİNDEDİR!

YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!

Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu, Toplumcu Demokrasi Partisi”

123 Paylaşımlar