Basın-Sen’den Sendikasız Çalıştırmak Yasaklansın Kampanyasına Destek!

Basın emekçilerinin örgütü Basın-Sen, “özel sektörde sendikalaşmanın önü açılmalı” deyip geçmedi, sendikalaşmanın önünün nasıl açılacağıyla ilgili en somut yaklaşım olan “Sendikasız Çalıştırılmanın Yasaklanması”na açık destek verdi.

Basın-Sen’den yapılan açıklama şöyle:

Özel sektörde sendikalaşmanın zorunlu hale getirilmesi için Bağımsızlık Yolu’nun uzun bir süredir verdiği mücadeleyi takip ve takdir ediyoruz.

Bu bağlamda geçtiğimiz haftalarda sendikamıza gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında ortaya koydukları mücadeleyi ve nedenlerini çok daha sağlıklı bir şekilde Bağımsızlık Yolu’ndan dinleme olanağı bulmuş ve bu konuda sendika olarak kendilerine destek olacağımızı belirtmiş bulunuyoruz.

Özellikle üyelerimizin yüzde 65’inin özel sektör çalışanı olması bizi bu mücadelenin bir parçası haline getirmiştir. Geçtiğimiz meclis döneminde özel sektörde sendikalaşmanın zorunlu olmasına yönelik meclise sunulan yasa önerisinin hiç vakit kaybedilmeden meclisin gündemine alınması ve yasallaşması gerekmektedir.

Sendika olarak bizim amacımız yasakçı bir zihniyeti hayatı geçirmek değildir. Derdimiz, geleceği patronun iki dudağı arasında olan emekçinin korunması ve haklarının teminat altına alınmasına yönelik olan bu yasanın hayata geçirilmesidir.

Bu bağlamda önümüzdeki süreçte gerek Bağımsızlık Yolu, gerekse bu konuda fikir birliğine vardığımız tüm paydaşlarla özel sektörde sendikalaşmanın önünü açacak her türlü mücadelede birlikte hareket edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

59 Paylaşımlar