BDP ve TKP’den Diren Kıbrıs’a destek…

tkpbdp

Bugün gerçekleştirilecek olan Diren Kıbrıs etkinliğini Türkiye’den BDP ve TKP selamladı…

Baraka Kültür Merkezi, DKB, BKP-Gençlik ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin organizatörleri oduğu Diren Kıbrıs etkinliğine Türkiye’den TKP ve BDP’den de destek geldi.

 

BDP, ilettiği mesajda Diren Kıbrıs etkinliğini desteklediğini açıklarken, TKP de ayrı bir metin yayınlayarak Kıbrıslı Türklerin mücadelesinin yanında olduklarını ifade etti.

Türkiye Komünist Partisi destek ve dayanışma metni şöyle:

Direnen Kıbrıs halkına,

Kıbrıs’ınkuzeyini emperyalizmin çıkarları doğrultusunda 39 yıldır işgal altında tutanTürkiye Cumhuriyeti’ne, onun AKP eliyle ağırlaştırılan çok boyutlusaldırılarına karşı direnen Kıbrıs halkını selamlıyoruz.

39 yıl önceNATO’ya bağlı Türkiye Cumhuriyeti ordusu, İngiliz emperyalizminin teşvikiyleKıbrıs halkının birlik içerisinde kendisine yeni bir yön çizme arayışına karşıharekete geçti. Adanın Kuzey’ini işgal eden Türkiye, Kıbrıs halkının barışiçerisinde bir arada yaşama hakkını ve emperyalizmden bağımsız bir gelecek inşaetme umudunu da gasp etmiş oldu.

O günden buyana Kuzey Kıbrıs halkı Türkiye Cumhuriyeti eliyle milliyetçi propagandaya,asimilasyonist politikalara ve ekonomik bağımlılığa maruz bırakıldı.

Bupolitikaların sürdürücüsü olan AKP hükümeti, bugün Kuzey Kıbrıs halkınınvarlığına, kültürüne ve bağımsızlığına karşı yürütülen saldırılarıağırlaştırmış; bu saldırılara yepyeni boyutlar katmıştır. Bugün Türkiye halkınaparanın ve dinin gücüyle boyun eğdirmeye çalışan AKP, aynı politikaları dahaküçük bir ölçekte Kıbrıs halkına karşı da uygulamaktadır. Kuzey Kıbrıs’tadevlet yapısını ve toplumsal yaşamı gericileştirme operasyonu bu bağlamdadeğerlendirilmelidir.

Türkiye halkı,Gezi Parkı’nda başlayan Haziran Direnişi ile AKP’ye boyun eğmeyeceğini ilanetmiştir. Şimdi boyun etmeyeceğini ilan etme sırası Kuzey Kıbrıs halkınındır.

TürkiyeKomünist Partisi “Diren Kıbrıs” adıyla yapılan etkinliği ve bu etkinliğigerçekleştiren Birleşik Kıbrıs Partisi’ni, Devrimci Komünist Birlik’i, Baraka Kültür Merkezi’ni ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’ni selamlamakta, başarılar dilemektedir.

Direnen halklar kazanacak!

Yaşasın birleşik ve bağımsız Kıbrıs!

26 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply