“BTHK’nın Erişim Engeli Kararı Vermesi Tamamen Yetkisiz ve Yasa Dışıdır”

Baraka Aktivisti ve hukukçu Nazen Şansal, dün Bilişim Suçları Yasası tahtında BTHK tarafından iki internet gazetesine erişim engeli koyulmasının yasal olmadığını belirtti.

Açıklama şöyle:

Bazı internet gazetelerine, künyesi (Genel Yayın Yönetmeni ve/veya Sorumlu Yayın Yönetmeninin ismini ve yayın merkezini tanımlayan, ulaşılabilir bir adresi ve iletişim numarasını içeren künye ve iletişim bilgileri) bulunmaması sebebiyle BTHK tarafından erişim engeli konmuş! Bilişim Suçları Yasası’nın her adımını yakından takip etmiş bir hukukçu olarak Yasanın tamamen yanlış yorumlandığını ve hatalı uygulandığını söylemek durumundayım. Evet, Yasanın 15(2)(A) maddesi internet gazetelerine künye zorunluluğu getirmiştir. (Bilişim suçu ile alakası olmamasına ve bu konunun Basın Yasası’nda düzenlenmesi gerekmesine rağmen böyle yersiz bir madde Bilişim Suçları Yasası’na sokuşturuldu.) 15(2)(B) maddesi ise künyesi olmayan internet haber sitelerine Mahkeme kararı olmadan erişim engeli koyma yetkisini BTHK’ya verdi. Bu da suistimale açık bir madde olarak Yasadaki yerini aldı.

Ancak Yasanın Geçici 3. maddesi, mevcut internet haber sitelerinin durumunu düzenliyor ve çok açık ve seçik bir şekilde diyor ki: “Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 18 (on sekiz) ay içerisinde, bu Yasadan kaynaklanan yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. “Zaten bu geçici maddenin konma amacı, Yasayı öğrenme ve adaptasyonu sağlamak için 18 aylık bir geçiş süreci tanımaktı. BTHK’nın künyesiz haber siteleri ile ilgili şikayet aldığında yapması gereken, bu şikayete cevaben Geçici 3. maddeyi ve 18 aylık süreyi vurgulayarak şu anda bir yetkisinin olmadığını söylemektir. Erişim engeli kararı vermesi ise tamamen yetkisiz ve Yasa dışıdır. Derhal bu kararın kaldırılması ve hatta hatalı uygulamadan bir zarar doğduysa tazmin edilmesi gerekir.

66 Paylaşımlar