Cratos’un Elektrik Borcunu Halk Ödeyecek

Kıbrıs Gazetesi, Sayıştay Başkanlığı’nın ‘KIB-TEK ile Cratos Premium Hotel arasındaki 6 milyon 269 bin 453 TL’lik teşvik tutarı’ ile ilgili raporunu ortaya çıkardı. Raporda, Cratos’a teşvik indiriminin uygulanması ve paranın da Maliye Bakanlığı tarafından KIB-TEK’e ödenmesi gerektiğine bulgu yapıldığı bildirildi.

Kıbrıs Gazetesi’nden Ali Cansu’nun haberine göre;

Sayıştay Başkanlığı, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin 8085/13 sayılı davada aldığı ‘Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK), Cratos Premium Hotel’e (Bumerang Travel Club Ltd.) teşvik indirimi uygulaması ve arada oluşan farkın da Maliye Bakanlığı tarafından KIB-TEK’e ödenmesi’ kararıyla ilgili raporunu tamamladı ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin kararını haklı buldu.

Mahkemenin açıkladığı kararın ardından bu konu özellikle KIB-TEK’in yönetim kurulunun bazı üyeleri tarafından kabul görmemiş ve toplantılara katılmamalarına neden olmuştu. KIB-TEK yönetimi ise durumu açıklığa kavuşturmak için Sayıştay Başkanlığı’ndan bu konuda bir rapor hazırlanmasını istemişti.

Raporda, Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı’nın KIB-TEK’e 6 milyon 269 bin 453 TL teşvik tutarını ödemesi gerektiği sonucuna vardı.

“Maliye Bakanlığı KIB-TEK’e 6 milyon TL’yi ödenecek”

KIBRIS’ın ele geçirdiği raporda, Sayıştaylık, Mart 2011 ile Ekim 2013 tarihleri arasında KIB-TEK’in Bumerang Travel Club Ltd.’e teşvik indirimi uygulamasına emir ve hüküm verildiği konusunda herhangi bir sakınca olmadığının görülmekte olduğuna bulgu yaptı.

Raporda, hesap edilen 6 milyon 269 bin 453 TL teşvik tutarının, bu dönem ve gelecek dönemlerde oluşacak elektrik teşvik miktarlarının K-144- 2011 numaralı Bakanlar Kurulu kararının 3 (c) maddesi gereği Maliye Bakanlığı tarafından KIB-TEK’e ödenmesi gerektiği kararına varıldı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu’na yollanan raporda Sayıştay Başkanı Osman Korahan, KIB-TEK’in elektrik enerjisi tüketimleri üzerinden teşvik indirimi uygulaması konusunda ilişkin taslak raporda görevlendirilen denetçiler Kıdemli Denetçi Ece Çeliktaş Alas ve Denetçi Hüseyin Özgit’in ilgili raporu hazırladığını belirtiyor.

Raporun başında Sayıştay Başkanlığı’nın Sayıştay Yasası uyarınca mali denetim yapmaya yetkili olduğu alanlarda, kamu gelir, gider ve işlemlerini denetleyen ve sonucu bir raporla KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne, Bakanlar Kurulu’na ve gerekmesi halinde Hukuk Dairesi’ne bildiren Anayasal bir organ olduğuna dikkat çekiliyor.

“5 yıllık tutar 6 milyon 269 bin 453 TL”

Kıdemli Denetçi Ece Çeliktaş Alas ve Denetçi Hüseyin Özgit, 11 sayfalık raporundaki sonuç bölümünde dört maddelik bir karar üretti.

Birinci maddede KIB-TEK tarafından Bumerang Travel Club Ltd.’in elektrik enerjisi teşviklerinin 4/2011 devresinden 10/2016 devresine kadar 6 milyon 210 bin 613 TL olarak hesap edildiği, ancak hesaplamaya dahil edilmesi gereken 58 bin 840 TL tutarındaki 3/2011 devresine ilişkin teşvik miktarının hesaplamaya dahil edilmediği ifade edildi. Dolayısı ile KIB-TEK tarafından yapılan 30.12.2016 tarihli “13100756” numaralı işlemin 58 bin 840 TL artırılarak kaydının 6 milyon 269 bin 453 TL alacak şekilde düzeltilmesi gerektiği kaydedildi.

İkinci maddede ise KIB-TEK tarafından Bumerang Travel Club Ltd.’in ilgili hesabına kullandığı elektrik enerjisi tüketimleri üzerinden kilowat başına (KW/S) 0.10kuruşluk teşvik indirimi yapılması gereken miktarlarının ilgili hesabından düşülmemesinden dolayı hesabına yansıtılan gecikme zammı miktarının 2 milyon 992 bin 186 TL olarak hesap edildiği, ancak 3/2011 devresine ilişkin oluşan 55 bin 74 TL tutarındaki gecikme zammı miktarının hesaplamaya dahil edilmediği, dolayısı ile KIB-TEK tarafından yapılan 30.12.2016 tarih “13100760” numaralı işlemin 55 bin 74 TL artırılarak kaydının 3 milyon 47 bin 261 TL alacak şeklinde düzeltilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Üçüncü maddesinde ise KIB-TEK tarafından Bumerang Travel Club Ltd.’ın hesabında 30.12.2016 tarihli “13100756” ve “13100760” numaralı işlemlerle alacak kaydedilen toplam 6 milyon 210 bin 613 TL teşvik ve 2 milyon 992 bin 186 TL tutarındaki gecikme zammının 6 milyon 269 bin 453 TL teşvik ve 3 milyon 47 bin 261 TL gecikme zammı olarak kayıtlarının düzeltilmesi akabinde Bumerang Travel Club Ltd.’in hesabında oluşacak olan alacak bakiyesi miktarının Mahkeme Nizamatı olarak kaydedildiği şeklinde, Bumerang Travel Club Ltd.’in teşvik miktarları düşülmüş haldeki fatura bedellerinden mahsup edilmesi gerektiği kaydedildi.

Maliye’nin KIB-TEK’e ödeme yapması gerektiği belirtildi

Raporun dördüncü ve son sonuç maddesinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından 8085/13 numaralı dava neticesinde dava konusu dönem (3.2011-10.2013) için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun Bumerang Travel Club Ltd.’e teşvik indirimi uygulamasına emir ve hüküm vermiş olmasına vurgu yapılıyor.

Mahkemece, Bumerang Travel Club Ltd.’in teşvik indiriminden faydalandırılmasında herhangi bir sakınca olmadığının gösterilmekte olup, hesap edilen toplam 6 milyon 269 bin 453 TL teşvik tutarının ve bu dönemden sonraki dönemlere ilişkin oluşacak olan elektrik teşvik miktarlarının da K-144-2011 numaralı Bakanlar Kurulu kararının 3(c) maddesi gereği Maliye Bakanlığı tarafından Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ödenmesi gerektiği sonucuna varılıyor.

(Kıbrıs Gazetesi)

436 Paylaşımlar