DEV-İŞ’ten Özel Sektörde Sendikalaşma İçin Girişim

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu DEV-İŞ’e bağlı Emek-İş sendikası yetkilileri, Haspolat’ta bulunan iki toplumlu atık su arıtma tesisindeki işçileri örgütleyerek, arıtma tesisini çalıştıran Alman asıllı WTE Wasser Tecknik Gmbh işvereni ile Toplu İş Sözleşmesi talebi için görüşmek ve talebi iletmek amacıyla tesise gitti. Fakat tesiste bulunan yetkililer TİS imzalamak gibi bir zorunluluklarının olmadığını söyleyerek hem içinde TİS talebi olan zarfı almadılar hem de sendika yetkililerini tesisin dışına çıkardılar.

Bunun üzerine Emek-İş Sendikası yönetim kurulu başkanı Koral Asam, bir açıklama yaparak TİS sürecinin tüketilmesi halinde mücadeleyi büyüteceklerini söyledi.

Açıklamanın tam metni aşağıdadır.
Haspolat’daki arıtma tesisinde Toplu İş Sözleşmesi için mücadelemiz başlamıştır.
Koral Aşam: “İlgili yasa uyarınca, çalışanların tümü sendikamıza üye olduktan sonra, TİS görüşme talebimizi ve taslağımızı işverene ve İlgili bakanlığa yazılı olarak bildirdik ve iki gazetede de talebimizi ilan ederek süreci başlattık. Fakat işveren mantalitesi ve sendikal örgütlülüğe bakış açısı Alman, Türk, Kıbrıslı Türk hiç farketmeksizin aynı olduğunuda bir kez daha teğit etmiş olduk. Zira ilgili işveren vekilleri, çağrı yazımızı dahi almayı reddederek, işçileri yasalara uygun olarak çalıştırdıklarını ve TİS imzalamak zorunluluklarının olmadığını söyleyerek bizleri kibarca tesis dışına davet ettiler. TİS imzalama süreci, zamanı ve presedürü yasalar doğrultusunda tüketildiği zaman, işçiler adına kavgamızın da büyüyeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

tis çağrı deviş

20 Paylaşımlar