DEV-İŞ’ten Sendika Vurgusu

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Dev-İş’ten, dün gerçekleşen iş kazası sonrası yapılan açıklamada, iş kazalarının ihmal, denetimsizlik ve sendikasız çalıştırılmanın sonucu olduğu vurgulandı. Özellikle sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi neticesinde emekçilerin iş güvencelerine kavuşacağı ve emel hak ve özgürlüklerine kavuşacağı belirtildi.
Açıklamanın tam metnini aşağıda okuyabilirsiniz.
Lefkoşa’da eski Belça binasının olduğu yerde başlatılan AVM inşaatında gerçekleşen iş kazası, bir türlü siyasi erk tarafından önüne geçilemeyen ihmal, denetimsizlik ve sendikasız çalıştırılmanın acı tablosunu gözler önüne sermektedir.

DEV-İŞ olarak iş kazası geçiren işçilere acil şifalar dileriz!

Kazanın hemen ardından İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy’un kazanın gerçekleştiği birimi kapatma kararı alması ve kriz masası oluşturulması yönünde girişim başlatması olumlu ve desteklenmesi gereken bir adımdır. İş kazalarına ve özel sektördeki emek sömürüsüne karşı mücadelede böyle bir zemin olumlu olmakla birlikte yetersiz ve eksiktir. DEV-İŞ olarak sürekli olarak gündeme getirdiğimiz ve pratikte de mücadelesini verdiğimiz özel sektörde sendikalaşma ve sektörel toplu iş sözleşmesi düzenine geçilmesi ile özel sektördeki emekçiler iş güvencelerine kavuşacak, büyük oranda temel hak ve özgürlüklerine sahip olacaktır.

İş kazalarının ve cinayetlerinin önüne geçilmesi için yapılması gerekenler çok açıktır! Daha önce belirttiğimiz temel noktaları tekrardan hatırlatırız:

  • Uluslararası normlarda, yasalarımızla da belirlenmiş olan işçi sağlığı ve güvenliği kriterlerinin, ILO düzenlemelerinin uygulanması! Kısacası yasaların uygulanması!
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ciddi bir şekilde Bakanlık bünyesinde işçi sağlığı ve güvenliği ihlallerini denetleyecek kapasiteye ulaşarak, temel görevlerinden biri olan söz konusu denetimleri yerine getirmesi.
  • Hükümetin her hangi bir iş yeri açma izni için işçi sağlığı ve güvenliği kriterlerinin uygulanmasını şart haline getirmesi.
  • İş yerlerinde sendikalaşmayı engelleyen işverenlere ağır yaptırım uygulanması. Sektörel bazda toplu iş sözleşmesi ve sendikal örgütlülük sistemine geçilmesi. Bunun patronlara ekstra primler ve teşvikler ödenerek değil, en temel insan haklarından biri olan örgütlenme hakkını engelleyenlere ağır yaptırımlar uygulayarak gerçekleştirilmesi.
  • Derhal iş mahkemelerinin kurulması! Gerek sendikalaşmaya karşı çıkan iş verenlerin gerekse de işçi güvenliği ve sağlığı kriterlerini uygulamayan işverenlerin hem şu anki yasal mevzuat işletilerek yargılanması hem de kurulacak olan iş mahkemelerinde yargılanması!

DEV-İŞ bu yönde mücadelesini sürdürürken, atılacak her türlü adımın da destekçisi olmaktan çekinmeyecektir. Fakat her geçen gün daha da trajik bir boyut alan iş kazaları ve cinayetlerine yönelik vakit kaybetmeksizin ciddi ve yapısal adımların atılması gereklidir.

 

Hasan Felek

DEV-İŞ Başkan Vekili

0 Paylaşımlar