Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi Tarım Bakanlığı ile Hayvan Refahı Yasasını Görüştü

Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi temsilcilerinden oluşan bir heyet, Tarım Bakanlığı Müsteşarı Ercan Sınay ile bir görüşme gerçekleştirerek Hayvan Refahı Yasası konusunda görüş alış verişinde bulundu.

Hareketin hazırlamış olduğu ve geçen dönem Meclis’e sunulan Yasa Değişiklik Önerisi hatırlatılarak hükümetten, kadük olan bu Yasayı canlandırarak tekrar Meclise sunması talep edildi. Hayvan Refahı (Değişiklik) Yasa Tasarısı, detaylı gerekçesi ile birlikte Bakanlığa iletildi.
Görüşmede Hayvan Refahı Yasası’nın mevcut halinin uygulanmasında ve denetlenmesinde sıkıntılar olduğu aktarılarak polisin hayvan hakları konusunda bilinçlendirilmesi ve Yasayı uygulaması gerektiği hatırlatıldı. Hayvan Refahı Danışma Komitesi’nde demokratik kitle örgütlerinin temsiliyetinin artırılması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda hayvan deneyleri hususunda hareketin görüşü anlatılarak bu tür deneylerin yasaklanması talep edildi. Hayvan haklarına aykırı suç işleyenlere verilecek cezaların işlevsel ve ıslah edici olabilmesi için “kamu hizmeti” adı altında hayvanlara ve çevreye faydası olacak yaptırımların uygulanması gerektiği belirtildi. Müsteşar Sınay ise Veteriner Dairesinin bu Yasa ve paralel yasal düzenlemeler hakkında çalışmalar yaptığını ve kendilerine sunulan bu çalışmayı da inceleyeceklerini söyledi.

Nasıl Olmuştu?

Milletvekilliği seçimleri öncesinde TDP Milletvekilleri tarafından Meclise sunulan Hayvan Refahı (Değişiklik) Yasa Önerisinin ivediliği Meclis Genel Kurulunda oybirliği ile kabul edilmiş ve bu durum hayvan severleri memnun etmişti. Ancak ivedi olduğu, Meclisteki tüm partilerce oybirliği ile tescillenen bu Yasa görüşülemeden seçimler gerçekleşmiş ve Yasa kadük olmuştu. Bunun üzerine Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi temsilcileri, hükümetten bu Yasayı canlandırmasını talep etti.

Yasa Değişikliği Ne İçeriyor?

2013 yılında yürürlüğe giren Hayvan Refahı Yasası, bazı hususlarda ilerleme kaydedilmesine vesile olsa dahi halen daha hayvan hakları ile ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Gerek sokak hayvanları gerekse sahipli hayvanların, öldürülmesi veya işkenceye maruz kalması ve sorumluların cezalandırılamaması bir yanda dururken, öte yandan ülkemizde hayvan deneyleri yapılması da gündeme gelmiştir. Hayvan haklarının daha ileriye gidebilmesi için Hayvan Refahı Danışma Komitesi’nde demokratik kitle örgütlerinin etkisi artırılmalı; hayvan deneyleri tümüyle yasaklanmalı; hayvanların acil durumlarda öldürülmesini düzenleyen madde yeniden ele alınmalı; cezaların işlevsel ve ıslah edici olabilmesi için “kamu hizmeti” adı altında hayvanlara, doğaya ve çevreye faydası olacak yaptırımlar ve cezalar uygulanabilmeli; suçun tekerrürü halinde cezalar artırılmalıdır. Ayrıca belediyeler tarafından toplanan hayvanların başka bir belde sınırına, ormanlık alana veya yaban hayata bırakılması sorunları çözmemekte bilakis artırmaktadır. Barınakların yetkili veterinerlerce denetlenmesi, Belediyelerin hayvan hakkı ihlalleri için ihbar hattı oluşturması, çalıştırılan hayvanlarla ilgili özel kurallar konarak sahiplerine yükümlülükler getirilmesi Hayvan Refahı Yasası’nı daha ileriye taşıyacaktır.

26 Paylaşımlar