Elçilik ve Vakıflar’dan çocuklara; 2 vakit namaz karşılığı bisiklet vaadi

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Evkaf ve Din İşleri Dairesi, ‘yaz Dönemi Çevrimiçi Dini Bilgiler Kursu’ düzenledi.

‘Kurs’ süresince her gün iki vakit namazını camide cemaatle kılacak olan çocuklara bisiklet vaat edildi.

TC Elçiliği ‘egemen’ kktc’nin Anayasa’sını ve kurumlarını çiğnemeye devam ediyor.

Geçen Nisan’da Anayasa Mahkemesi, Kur’an kursları ve hafızlık eğitimine yönelik oybirliğiyle ilgili verdiği kararın gerekçesini yayımlanmış, eğitimin devletin işi olduğuna vurgu yapmıştı.

 Mahkeme, Din İşleri Komisyonu’nun hafızlık eğitimi verme yetkisini düzenleyen yasanın 8 (B) 2 (A) bendini, her türlü eğitimin devletin gözetim ve denetiminde yapılması gerektiğini vurgulayan  Anayasa’nın 23’üncü maddenin 4. fıkrası ile  59’uncu maddenin 2. fıkrasına aykırı bulmuştu.


Kararda, “Dini eğitimin veya hafızlık eğitiminin Din İşleri Komisyonu tarafından yapılmasının devletin gözetim ve denetimi ile eşdeğer kabul edilmesi mümkün değildir” denmişti.