Elli Örgüt Meclis’te Açıklama Yaptı: “Reddediyoruz!”

Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda bugün Yurtdışı Koordinasyon Ofisi Anlaşması ile ilgili  basın toplantısı ve basın açıklaması gerçekleştirildi

Sabah saat 10.00’da TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler ve Reddediyoruz Platformu’nun birlikte düzenlediği basın toplantısı sonrası, Reddediyoruz Platformu’nda yer alan yaklaşık 50 örgütün imzasının bulunduğu basın açıklaması okundu.

Yetki ve kararlar başka bir ülkenin devletine teslim ediliyor!

Basın toplantısı sırasında ‘Yurtdışı Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nın içeriği ile ilgili bilgi veren Çeler, anlaşmada yer alan bazı maddeleri basınla paylaştı. Çeler, TC-KKTC arasında yapılan anlaşma ile, KKTC’deki Spor ve Gençlik Daireleri’nin işlevsiz bırakılacağını, gençlikle ilgili tüm proje ve uygulamaların bu ofis tarafından yürütüleceğini söyledi. Ofis içerisinde çalışacak tüm personelin TC Devleti tarafından istihdam edileceğini, tüm gençlik kamplarında görev yapacak eğitmenlerin de ofis tarafından belirleneceğini ifade eden Çeler, bu anlaşmanın Kıbrıslı Türklerin kendi gençleri ile ilgili yetki ve kararları başka bir ülkenin devletine teslim etmek anlamına geldiğini vurguladı.

Tüm spor tesisleri ve yeni yapılacak tesislerin işletmesi ‘Ofis’e devrediliyor!

Spor kulüplerinin aranıp “yatırım” sözü verildiğini söyleyen Çeler, aslında bu yatırımların kulüplere yapılmadığını, tüm spor tesisleri ve yeni yapılacak tesislerin işletmesinin anlaşma ile birlikte ofise devredileceğini belirtti. Çeler ayrıca, KKTC’de var olan yurtların ve ileride yapılacak olan yurtların idare ve izinlerinin de söz konusu anlaşma ile ofise devredileceğini, KKTC’nin ise ofisin istediği tüm bilgileri vermekle yükümlü olduğunu ifade etti.

Engelleyici şart konulamayacak!

“Projeler KKTC tarafında sunulsa da, ofis uygun bulduklarını uygulayacak” diyen Çeler, projelere veya ofisin çalışmalarına KKTC olarak hiçbir engelleyici şart konulamayacağının altını çizdi.

Anlaşmadaki ilgili maddeleri tek tek basınla paylaşan Çeler, “bu anlaşma, bir taraf tarafından iptal edilmediği her beş yıl sonunda, beş yıl daha uzayacak. Ciddi bir toplum mühendisliği çalışması ile karşı karşıyayız” dedi.

Çeler, Kıbrıslı Türk gençlerin kültürel ya da farklı bir alanda birileri tarafından ‘eğitilmeye’ muhtaç olmadığını vurguladı.

Anlaşma yürürlüğe girerse, meclis by-pass edilecek!

 

Anlaşmada ciddi bir sıkıntının ise, TC’den gelen yetkililere diplomatik dokunulmazlığın verilmesi olduğunu ifade eden Çeler, KKTC’nin hiçbir mercisinin ofisin çalışmalarını denetleyemeyeceğini vurguladı. Çeler, anlaşmanın bir tarafın iptal etmemesi halinde, her 5 yıl sonunda 5 yıl daha uzatılacağına dikkat çekerek, protokolün yürürlüğe girmesi ardından istenildiğinde, buna ek her türlü anlaşma ve protokollerin imzalanabileceğini ve Meclis onayı gerekmeden yürürlüğe girebileceğini belirtti.

Reddediyoruz Platformu’nda yer alan yaklaşık 50 dernek ve örgüt adına basın açıklaması okundu. Reddediyoruz Platformu’nun açıklaması şöyle;

 

“12 Mart 2014 tarihinde DP – CTP BG hükümeti döneminde imzalanan ve yoğun uğraşlar sonucu yürürlüğe giremeyen “Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ile faaliyetlerine ilişkin anlaşma” UBP – DP hükümetince hayata geçirilmeye çalışılıyor. Bu anlaşma Kıbrıslı Türklerin asimilasyonuna yönelik atılan bir adımdır.

Bizler yaşanılabilir bir Kıbrıs’ın her kesimin kendi kültürünü, geleneğini ve göreneğini yaşatabildiği, farklı gelenek ve göreneklere saygı duyulduğu ve bir kültür harmonisi içerisinde yaşamımızın sürdürülmesinden yana taraf olduğumuzu belirtmek isteriz.

Söz konusu anlaşma bizlerin kendi kurumlarımızda söz hakkımızın elimizden alınıp yok sayıldığı bir gelecek inşa etmektedir.

Bu anlaşma ile birlikte;

 

 1. a) KKTC de ki Spor ve Gençlik daireleri işlevsiz bırakılacak.
 2. b) Tüm proje ve uygulamalar bu ofis tarafından belirlenecek.
 3. c) Ofisin başına Türkiye Cumhuriyeti’nden bir başkan atanacak.
 4. d) Ofis içerisinde çalışacak olan bütün personellerin istihdamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından belirlenecek.
 5. e) Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek yetkililere diplomatik dokunulmazlık verilecek.
 6. f) Tüm gençlik kampları ve yeni yapılacak kamplar ayrıca bu kampların işletmesi ofise devredilecek.
 7. g) Tüm spor tesisleri ve yeni yapılacak tesislerin işletmesi bu ofise devredilecek.
 8. h) Projeler KKTC tarafında sunulsa da, ofis uygun bulduklarını uygulayacak.
 9. i) KKTC’de var olan yurtların ve ileride yapılacak olan yurtların irade ve izinleri bu ofise devredilecektir.
 10. j) Ofisin istediği tüm bilgileri KKTC devleti olarak vermekle yükümlü olunacak.
 11. k) Projelere veya ofisin çalışmalarına KKTC olarak hiçbir engelleyici şart konulamayacak.
 12. l) Bu anlaşma bir taraf tarafından iptal edilmediği her beş yılsonunda beş yıl daha uzayacak.

 

Bütün bu maddelerin ışığında bizler, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan ve var olan bütün birey, örgüt, kurum ve kuruluşları partizanlıktan ve bireysel kaygılarından arınmış bir şekilde bu mücadeleden yana taraf olmaya çağırıyoruz. Biliyoruz ki eğer geleceğimizin ve kültürümüzün bizden sonraki kuşaklara miras kalmasını istiyorsak, kendi kendimizi yönetmek zorundayız. Bu mücadeleye taraf olmamak, geleceğimizi başka bir devletin hükümetine teslim etmek anlamına gelir.

Ancak bizler gençliğimizi ve geleceğimizi teslim etmeyecek, aksine sahip çıkacağız. Bu yüzden de bugün bu yasanın görüşüleceği meclis alt komitesinde bulunan vekilleri bu yasaya hayır demeye çağırıyoruz. Ülkemizin geleceği, irademiz bu vekillerin elindedir. Ancak bu yasayı geçirmek isteyenlere karşı bizler direneceğiz. Ve geleceğimize sahip çıkmak için tüm halkı bu yasaya karşı sokağa çağırıyoruz.

 

Reddediyoruz Platformu:

Toplumcu Demokrasi Partisi, TDP Gençlik Örgütü, BARAKA Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu, Toparlanıyoruz, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Halk Sanatları Derneği (HASDER) , HASDER Gençlik Kulübü, Akçay Kültür Sanat Derneği (AKDER), Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM), Kıbrıs Havaları Derneği, Gençlik Merkezi Birliği,Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Derneği (Göç-Taş), Yeşil Barış Hareketi, Lefkoşa Folklor Derneği (FOLKDER), Çağ – Sen, Alayköy Folklor Derneği, Dördüncü Duvar Düşünce Derneği, Feminist Atölye (FEMA), Dayanışma, MAGEM, Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM), Güzelyurt Sanat Derneği (GÜSAD), Güzelyurt Atılımcı Sanat Derneği (GASAD), Sevgi Çiçeği Derneği (SEÇDER), Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi, TDP-Tocek, Özgür Adımlar Kültür Sanat Derneği, Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği, Tabipler Birliği, Tango Cyprus, EMAA, Eczacılar Birliği, Türk-Sen, DAÜ-SEN, BKP, Gençlik Kampları Gönüllü Liderleri, EL-SEN, BORAN Kültür Merkezi, KAYDER, Akdoğan Fikir Sanat Atölyesi, KTAMS, Lefkoşa Sanat Tiyatrosu, Mağusa İnisiyatifi, Biyologlar Derneği, Kuir Kıbrıs, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD)