FİDEL HAVANA’DAN SESLENİYOR – FATİH BAYRAKTAR

Bugünün en büyük yalancılarıdır “Sosyalizm öldü.” diyenler. Hem yalancı hem de kördürler üstelik. 1959’dan beridir sosyalist bir Küba’nın varlığını görmezden gelirler çünkü. O Küba ki baş emperyalistin dibinde varlığını sürdürmekte. O Küba ki Sovyetler Birliği’nin uydusu olmadan yaşayabilmiş ender sosyalist rejimlerden biri.

Ne çıkarmalar, ne suikast girişimleri durdurabildi Fidel’in ve Che’nin Küba’sını. O yüzden yalancı, kör ve cahildirler “Sosyalizm öldü.” diyenler. Devrimin gücünü anlamamışlardır hala. Hala Küba halkının baskı altında rejimi kabul etmiş göründüğünü zannederler.

Oysa hiçbir rejimin halkın desteği olmadan ayakta kalamayacağını bilmezler. Ve Fidel’in 1961’de Havana’da yaptığı 1 Mayıs konuşmasını da bilmezler büyük ihtimalle. O konuşma ki ABD’nin Domuzlar Körfezi Çıkarması’ndan yalnızca iki hafta sonra yapılmıştır. O konuşma ki Küba’nın sosyalist bir devlet olduğu ilk kez resmi olarak dillendirilmiştir. O konuşma ki yüzbinlerce kişinin, sonrasında milyonlarcasının yüreğine devrim ateşini yerleştirmiştir. Yalancılar, körler ve cahiller duysun ve okusun diye işte Fidel’in 1 Mayıs 1961 konuşmasından birkaç satır başı:

Devrimin gücü nereden gelir? Halktan ve kendisini halka adamışlığından.”*

Bugünün vatanı kaderimizi yönlendirme hakkı elde ettiğimiz, kaderimize karar vermeyi öğrendiğimiz, şimdi ve sonsuza kadar birkaç kişinin değil herkesin iyiliği için varolacak yerdir.”*

Bundan 10-12 gün önce düşen işçiler ve işçilerin çocukları gençler bugün burada yaşanan heyecanı, umudu ve sevinci korumak için düştüler.”*

Yeni bir anayasayı konuşmalıyız, evet yeni bir anayasa ama belli sınıfların başka sınıfları sömürdüğü değil yeni sosyal sistemi inşa edecek bir anayasa. Bu yeni sosyal sistemin adı sosyalizmdir ve bu yüzden anayasa da sosyalist bir anayasa olacaktır.”*

Eğer Bay Kennedy sosyalizmi sevmiyorsa, iyi… Biz de Emperyalizm’i sevmiyoruz. Kapitalizm’i sevmiyoruz.”*

Haklar büyüklükten gelmez. Bir ülkenin diğerinden büyük olması onun üzerinde haklar oluşturmaz.”*

Onlar devrimden, bizim onlardan korktuğumuzdan fazla korkuyorlar.”

Bu sözler yarım asır sonra bile yol gösterici. Değişen birşey yok çünkü. ABD’nin başında o gün demokratlar  vardı, bugün de demokratlar  var. ABD o gün doğrudan emperyalistti, bugün doğrudan ve dolaylı emperyalist. O gün kapitalizm vardı, bugün en vahşi hali neo-liberalizm var. Ve sosyalist Küba o gün de vardı, bugün de var.

O yüzden yarın sokaklara tıpkı 1 Mayıs 1961’de Havana’da toplanan yüzbinlerce insanın yaşadığı heyecan, umut ve sevinçle çıkalım. Çünkü sosyalizm o gün de vardı, bugün de var.

*marksist.org arşivlerinden çevrilmiştir

Fatih Bayraktar

Baraka Aktivisti

15 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply