Göletlerimize Biriken Su Bizim Değil!: CTP-UBP Suyu Satmıştı!

Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 ayı geçkin bir süredir devam eden yoğun yağışlar, göletlerin 16.5 milyon metreküp olan toplam kapasitesini hemen hemen doldurmuş durumda. Ancak TC-AKP Hükümeti ile CTP-UBP Hükümeti arasında 2 Mart 2016’da imzalanan ‘Su Temini ve Yönetimine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma uyarınca Kıbrıslı Türk halkı bu biriken suyu kullanamayacak.

Anlaşmanın 7. Maddesi’ne göre temin edilen su ile yağan yağmurla biriken suyu da kapsayan yerel suyun bir bütün halinde değerlendirilecek. Yani göletlere dolan su bile suyu satacak olan özel şirkete peşkeş çekilmiş durumda.

Madde 7 

Suyun Yönetimi

İdare, suyun yönetilmesi, su ihtiyacının planlanması ve tahsisinde temin edilen su ile yerel suyu bir bütün halinde değerlendirir.

Madde 8’de ise gerek zirai sulama gerekse içme-kullanma amaçlı olarak, yerel su kullanımı için yeni izin ve ruhsat verilmeyeceği açıkça yazılarak suya bir kere daha ipotek koyuluyor.

Madde8

Suyun İşletilmesi

İçme-kullanma suyu şebekesinin bulunduğu yerlerde içme-kullanma suyu amacıyla yerel su kullanımına ilişkin yeni izinler/ruhsatlar verilmez. Zirai sulama şebekesinin bulunduğu yerlerde zirai sulama amacıyla yerel su kullanımına ilişkin yeni izinler/ruhsatlar verilmez.

Madde 12’de ise Uygulama sözleşmesine imza atmayan belediyelerin yerel su kaynaklarını özel şirketin belirleyeceği fiyattan satın alabileceği belirtiliyor. Bu da yerel idarelerimiz olan belediyelerimizin yerel suyu şirketin koyacağı şartlar altında almasına neden olarak suya bir kez daha ipotek daha koyuyor.

Madde 12

Alım Garantisi

  1. Uygulama Sözleşmesinde yer almayan Belediyelere, (a) bendinde belirtilen proje çerçevesinde kendi belediye sınırları içerisinde kalan yatırımların şartnamede belirtilen süre içerisinde yapılması koşuluyla, temin edilen sudan, Uygulama Sözleşmesi kapsamındaki Belediyelerin ihtiyacı karşılandıktan sonra Alım Garantisi çerçevesinde belirlenecek miktardan artması halinde sağlanabilir. Bu suyun bedeli işletmecinin yatırım maliyeti düşülerek hesaplanacak ve Uygulama Sözleşmesi’nde belirtilecektir. Aksi takdirde, bu belediyelere yerel su kaynaklarından temin edilen su aynı fiyattan faturalandırılacaktır.

Anlaşmaya  dönemin CTP Girne Milletvekili  Başbakan Ömer Kalyoncu imza atmıştı.

394 Paylaşımlar