Halkevleri Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleşti

Halkevleri Türkiye’nin içinde bulunduğu olağanüstü dönemin olağanüstü koşullarına yönelik bir örgütlenme oluşturmak adına 28 Ocak Pazar günü Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirdi. “Diktatörlüğü durdurabiliriz! Bu memleket bizim!” şiarıyla düzenlenen Genel Kurul’da Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu’nun da mesajı okundu.

Genel Kurul’da konuşma yapan Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, bugün devam eden savaşa karşı durmadan diktatörlüğe karşı durulamayacağını belirterek, ihtiyaç duyulanın bağımsız bir sol siyaset olduğunun altını çizdi ve eşitlik, özgürlük, barış, laiklik, yurtseverlik ilkelerini temel alarak yeni bir siyaset, yeni bir örgüt ve yeni bir ülke kuracağız dedi.

İkinci bölümün açılış konuşmasını yapan Özge Ozan devrimcilere düşen görevin açık faşizme geçiş sürecini durdurmak ve sistemin içinde bulunduğu krize bir toplumsal kurtuluş mücadelesi ile yanıt vermek olduğunu belirtti. Bu kurtuluş mücadelesinin sisteme direnen halk güçlerinin toplumu, ülkeyi ve halkı yeniden inşa etme dinamizmine bağlı olduğunu belirten Ozan, Halkevleri’nin sokakta direnişi kurmak, sürekli bir eylem çizgisini hayata geçirmek; kısmi-parçalı ilişkileri ülke çapında tek adam rejimini durduracak bütünlüğe kavuşturmak ve ülke çapında tek adam rejiminden hoşnutsuz olan tüm kesimlerin bileşeni olduğu bir halk örgütlenmesi yaratmak önerileri olduğunu vurguladı. Ozan konuşmasında laikliği, eşitliği, özgürlüğü, yurtseverliği, barışı, kadın özgürlüğünü, insanca yaşamı savunan halk güçlerinin tümüne çağrı yaptıklarını söyledi.

Halkevleri Olağanüstü Genel Kurulu’nda Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu’nun da mesajı okundu: “Ada yarımızda gelişen faşist saldırılar neticesinde bugün yanınızda olamasak da faşizme karşı, barış ve demokrasi için omuz omuza direnebiliyor olmanın yarattığı devrimci umutla sizleri selamlıyoruz.
Türkiye halklarının gericilğe karşı laiklik mücadelesinin taşıyıcısı, faşizme karşı demokrasi mücadelesinin öncüsü, savaşa karşı barış mücadelesinin tüm baskılara karşın sürükleyicisi Halkevleri’ne Kıbrıs’ın kuzeyinden devrimci dayanışmamızı sunuyoruz. Mücadeleniz mücadelemizdir yoldaşlar. Yaşasın halkların kardeşliği. ”

Rüya Kurtuluş’un yaptığı kapanış konuşması ile tek adam diktatörlüğünü durdurmak için mücadelenin acilen örgütlenmesi gerektiğini belirtti. Kurtuluş’un konuşmanın ardından süreci örgütlemek ve yeni bir iş bölümüne gitmek adına Dilşat Aktaş ve Nuri Günay eş başkanlığında Halkevleri yeni yönetim kurulu belirlendi.

36 Paylaşımlar