Hastanede 3 saatlik grev var!

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), kamu sağlık merkezlerine gereken yatırımların ve istihdamların yapılmamasını protesto için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniği’nde 3 saatlik uyarı grevi yapıyor.

Tıp-İş Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre bugün saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasında “idareyi bir kez daha uyarmak ve sıralanan sorunlarla ilgili çözüm bulunması” amacıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde poliklinik hizmetleri verilmeyeceği kaydedildi.

Acil Servis, Acil Durum Hastanesi, Onkoloji, Hemodiyaliz, Thalassaemia, 112, Yoğun Bakım,  ameliyathane ve yatan hasta hizmetleri ise devam edecek.

Kamu hekimlerinin örgütlü olduğu Tıp-İş’in açıklamasında, “Kamu sağlık merkezlerindeki eksikliklerin giderilmesi ve hekimlerin iş güvenceli olarak çalıştırılmasının sağlanması için kadroların münhal ilan edilmesiyle ilgili idare gereken somut adımları atmadığı takdirde eylemlilik sürecimizi artıracağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz” denildi.

Covid-19 pandemisi sürecinde yurttaşların her geçen gün gittikçe daha çok ihtyaç duyduğu kamu sağlık merkezlerine gerekli yatırımların yapılmadığı, hekimlerin sağlık sisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaparken aynı zamanda yasal düzenlemelerdeki eksiklikler ve alt yapı eksiklikleriyle de mücadele ettiği belirtilen Tıp-İş açıklamasında şöyle denildi:

“Tüm bunlarla birlikte son 5 yıldır kamuya hekim istihdamı için tek bir kadro bile açılmamıştır. Yürürlükte bulunan Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Teşkilat Yasaları’nda onlarca boş hekim kadrosu olmasına rağmen hükümetler hekimleri kadrolu çalıştırmak yerine iş güvencesiz çalıştırma yoluna gitmektedir.

Hekimlik onuru ayaklar altına alınmıştır ki bu en çok hastaların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürme riski taşımaktadır. Her türlü riske rağmen kamu sağlık hizmetlerinin 24 saat boyunca kesintisiz şekilde devam etmesi için nöbet ücretleri bile ödenmeden iş güvencesiz olarak çalıştırılan meslektaşlarımız teker teker kamudan ayrılmaktadır.”

4 Paylaşımlar