Hayata Dokun Hareketi’nden Özel Sektöre Maaş Desteği Açıklaması: “Bulunduğu Ülkenin Vatandaşlığını Taşımayan Emeğin Sömürülmesi Kabul Edilemez”

Hayata Dokun Hareketi, özel sektör çalışanlarına ek maaş desteği ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, sendikalaşamanın bir zorunluluk olduğuna ve emeğin dini, dili, ırkı ve milliyeti olmadığına vurgu yapan Hayata Dokun Hareketi, ilgili tüzüğü sadece kktc vatandaşlarını kapsadığı gerekçesiyle eleştirdi. Tüzüğün bu şekilde yasallaşması halinde çalışma barışının zedeleneceğini vurgulayan hareket, GÖÇ yasası örneğini de hatırtarak emekçiler arasındaki örgütlülüğü ve çalışma barışını bozacak uygulamara izin veremeceğini vurguladı. Açıklama, “Sn. Zeki Çeler’i üzerinde çalıştıkları bu tüzüğü, tüm emekçileri içerisine alacak şekilde kapsamının genişletimesini ve sendikalı çalıştırılma hakkını tüm emekçilere uygulanması konusunda çalışma yapmaya davet ediyoruz.” sözleri ile son buldu.

Hayata Dokun Hareketi adına Hasan Bilgehan tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“Hayata Dokun Hareketi olarak oluşum içerisine girdiğimiz ilk günden bu yana, her alanda insanı temele alan bir yaklaşım içerisinde yer aldık. Bu bağlamda bir bireyin iş yaşantısı ve çalışma koşulları hayatında çok önemli bir yer tuttuğunun bilinci içerisinde hareket ettik. Bizler emeğin en yüce değer olduğunu, çalışma hayatında gereken değeri görmesi gerektiğini, sosyal güvenceli ve sendikalı çalıştırmasını artık günümüz Dünyasında bir zorunluluk olduğu söylüyoruz. Ülkemizde özellikle son zamanlarda çalışma hayatında artan iş cinayetleri, özellikle özel sektörde dayatılan uzun çalışma saatleri, ağır ve zor iş koşulları, sosyal güvencesiz çalıştırılma gibi emeğin sömürülmesi, emekçinin kaderinin patronunun iki dudağının arasında olması, artık kabul edilemez bir hal almıştır. Özel sektörde herkesi içerisine alan, sendikalaşma ve dolayısıyla örgütlenme modeli artık bir zorunluluktur. Bizler için, emeğin dini, dili, ırkı, milliyeti asla olamaz. Her birey insan olduğu için değerlidir ve saygı görmeyi, insanca çalışma koşullarında çalışmayı ve yaşamını sürdürmeyi hak eder.
​Bu bağlamda, son zamanlarda kamuoyunda oldukça tartışılan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Özelde Yerel İş Gücünün Desteklenmesi ile ilgili tüzük çalışmasının var olduğu haberini takip ediyoruz. Bu çalışma ile özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılacağı ve çalışma koşullarının güvence altına alınacağı iddia edilmektedir. Bu çalışmanın düşünce olarak iyi niyetli bir çalışma olduğundan şüphemiz yoktur. Ancak, sadece KKTC vatandaşlarının bu tüzükten ve ek maaş desteğinden faydalanacağının yanlış olacağını düşünüyoruz. Böyle bir çalışma yapılacaksa tüm özel sektör emekçilerini de içerisine alan kapsamda olması gerekmektedir. Ülkemizde ağır ve zor şartlar altında çalışan TC veya 3. Ülke vatandaşlarının gösterdikleri emeğin, KKTC vatandaşı bir kişinin emeğinden daha değersiz olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca bu tüzüğün sadece KKTC vatandaşlarını kapsayacak şekilde yasallaşması durumunda, aynı veya benzer işi yapan kişiler arasında, sadece vatandaş olup olmasına göre maaş farkı yaratacağı ve dolayısıyla çalışma barışını zedeleyeceği yönünde ciddi endişe duymaktayız.
Bu toplum, 1 Ocak 2011 yılında baskı altında zorla yasallaştırılan, toplumda GÖÇ YASASI diye tabir edilen, kamuda maaş ve özlük hakları konusunda eşitsizliği yaratan bu ucube yasanın etkilerini çok acı bir şekilde tecrübe etmiştir, etmeyede devam etmektedir. Tekrardan bu GÖÇ YASASI gibi, adaletsizlik ve eşitsizlik yaratarak, emekçiler arasındaki örgütlülüğü ve çalışma barışını bozacak bu tür uygulamalara asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda sonuna kadar mücadele göstereceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. ‘Eşit işe Eşit Ücret’ prensibinden yola çıkarak, sırf bulunduğu ülkenin vatandaşlığını taşımadığı için, aynı iş yerinde çalıştığı, aynı işi yaptığı iş arkadaşından daha az ücret alması, özlük haklarının olmaması, emeğinin sömürülmesi kabul edilemez bir durumdur. Bu yüzden derhal, Sn. Zeki Çeler’i üzerinde çalıştıkları bu tüzüğü, tüm emekçileri içerisine alacak şekilde kapsamının genişletimesini ve sendikalı çalıştırılma hakkını tüm emekçilere uygulanması konusunda çalışma yapmaya davet ediyoruz. ÖZELE SENDİKA, HEMEN ŞİMDİ, HERKESE !!!”

30 Paylaşımlar