HAYVAN HAKLARI İÇİN YÜRÜDÜLER: “VAHŞETE DUR DE!”

Hayvan haklarına dikkat çekmek ve Karpaz’da iki hür eşeğin katledilmesini protesto etmek için bir araya gelen örgütler   yürüyüş düzenledi.
Saat 14:30’da Dereboyu Citroen ışıklarında toplanan örgütler ve hayvan severler, Meclisi önüne yürüdü.
Yürüyüş sırasında “Vahşete Dur De”, “Size Bişey Olsa Biz Hemen Gelirdik”, “Öldürülüyoruz Görmüyor Musunuz”, “Empati Yapmak Zor Mu”, “İnsanlık Öldü Bari Hayvanları Koruyalım” yazılı pankartlar taşındı. Yürüyüşün ardından meclis önüne gelen kitle burada da bir süre slogan attıktan sonra, Baraka Gençlik Tiyatrosu kısa bir skeç sergiledi. Skecin ardından Baraka aktivisti Nazen Şansal burada ortak basın açıklamasını okudu

Açıklamanın tam metni şöyle

Değerli basın emekçileri değerli halkımız,

Bugün burada hayvan haklarına duyarlı örgütler ve hayvan sever kişiler olarak, hayvan dostlarımızın sesi ve sözü olmak için toplandık.

Çünkü onlar, aç bırakılıyorlar, vahşete maruz kalıyorlar, katlediliyorlar ama konuşamıyorlar…

Çünkü bu adaletsiz ve sevgisiz düzen, tıpkı insanlara yaptığı gibi hayvanlara da özgürce var olma hakkı tanımıyor…

Sessiz dostlarımızın yaşam alanları talan ediliyor, doğal ortamları yok ediliyor.

Hayvanlar, insanların keyiflerine göre üretip tüketebileceği bir mal gibi görülüyor ve bir can oldukları unutulup üzerilerinde her türlü tasarruf hakkı var sanılıyor…

Oysa hayvanlar malımız değil dostumuzdur!

Doğalarına ve yaşamlarına müdahale ettiğimiz fakat sesini çıkaramayan dostlarımızın özgürce yaşama ve doğal ortamlarında var olma koşullarını yaratma sorumluluğu da bizim üzerimize düşmektedir. Bu sorumluluk, sadece evrensel hayvan hakları bakımından değil, insanlığın da doğayla barışık, ezme ezilme, şiddet ve tahakküm ilişkilerinden arınmış daha tam insan olma yolunda çok önemlidir.

Son günlerde sıklıkla yaşanan vahşet olayları, doğa ve hayvan severler olarak bizleri hem hayvan hakları hem de toplumumzdaki doğadan uzaklaşma ve yozlaşma açısından endişelendirmektedir. Bu konuda tüm duyarlı örgüt ve bireylere de görev düşmekle birlikte, hayvan refahı konusunda yasa geçiren, bu yasayı uygulayacağını iddia eden Meclis’e ve Hükümet’e en önemli görevler düşmektedir. Polis teşkilatı da hayvanlara karşı işlenen suçları takipsiz bırakmamalı, gereken araştırmayı yaparak suçluları bulup adalete teslim etmelidir.

“Hayvan Refahı Yasası’’, 2013 yılından beri yürürlükte olmasına rağmen aktif olarak uygulanmaması ve denetim mekanizmasının işlememesi yüzünden hayvan dostlarımıza yapılan şiddet, artarak devam etmektedir. Onları öldüren, işkence çektiren, tecavüz eden azılı katiller yargılanarak gerekli caydırıcı cezalar uygulanmamaktadır.

İmza kampanyamızda da belirttiğimiz ve bir haftalık kısa bir sürede yüzlerce imzayla desteklenen taleplerimiz şöyledir:

1- Hayvan Refah Yasası’ndaki yaptırımlar derhal uygulanmalı, hayvanlara yapılan zulüm cezasız kalmamalıdır. Yürürlüteki Yasa, Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi ve hayvan özgürleşmesi ilkelerine göre geliştirilmeli ve hayvanlara karşı işlenen suçlar kabahat kapsamından çıkarılıp, suç ve cürümler kapsamına alınmalıdır.

2- Eğitim Bakanlığınca, okullarda hayvan sevgisi ve hayvan hakları dersleri, konferans ve seminerler sürekli müfredata alınmalıdır.

3- Petshoplar ve üretim çiftlikleri denetlenmeli, usulsüz üretim ve satışlar derhal durdurulmalıdır.

4- Avcıların ellerinde bulunan av köpeklerinin ilgili Federasyona kaydı ve takibi yapılmalıdır .

5- Sokak hayvanlarının aşılama-kısırlaştırma, bakım ve küpeleme sonrası sokaklarda insanlarla birlikte yaşaması sağlanmalıdır. Barınaklar da geliştirilerek dışarıda yaşamını devam ettiremeyen hasta, yaşlı, sakat hayvanlar rehabilite edilmelidir.

6- Hayvan Refahı Yasası’nın uygulanırlığını, barınakların genel durumunu denetleyecek ilgili dernek, kuruluş ve hayvansever bireylerin temsil edildiği kalıcı çözümler üretecek belediyelere bağlı komiteler oluşturulmalıdır.

7- Doğal ve kültürel bir değerimiz olan eşeklerin envanter çalışması ivedilikle sonuçlandırılarak devlet tarafından koruma altına alınmaları ve düzenli olarak beslenme ve sağlık kontrollerinin yapılması sağlanmalıdır.

8- Kazalarda kısırlaştırma-besleme-barınma istasyonları kurulmalı ve hayvan refahı için kamu tarafından projeler geliştirilmelidir.

Bizler, sesiz dostlarımızın hakları için tüm bu taleplerimizin takipçisi ve çözüme giden yolların destekçisi olacağız.

Eyleme Katılan Örgütler: Altin Patiler, Baraka Kültür Merkezi, Biyologlar Derneği, CEFA, Gun Dog Cyprus, Sessiz Kullar, Sevimli Dostlar, Kuir Kibris,

1423315525 1423315490

52 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply