Hayvan Refahı Yasası, İyileştirme Çalışmaları Sürüyor

Bağımsızlık Yolu ve hayvan hakları koruyucusu dernek ve örgütler Hayvan Refahı Yasası’nın iyileştirilmesi için ikinci kez bir araya geldi

Bağımsızlık Yolu Ekoloji ve Hayvan Hakları Komitesi, Hayvan Refahı Yasası üzerinde yaptığı iyileştirme çalışmasını hayvan hakları koruyucusu dernekler ve örgütlerle paylaşmıştı.

Çalışma, Altın Patiler Derneği, Baraka Kültür Merkezi, DAÜ Kısırlaştır Aşıla Yaşat Projesi& DAÜ Hayvanlara Yardım Kulübü, Kuzey Kıbrıs Hayvanları Koruma Derneği, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, LAÜ Kısırlaştır Aşıla Yaşat Kulübü, Sessiz Kullar Derneği ve UKÜ Hayvan Severler Kulübü’nün katılımıyla devam ediyor.

Hayvan hakları koruyucusu dernekler, yürürlükte olan Hayvan Refahı Yasası’nın üzerinde yaptıkları çalışma neticesinde, yasada değişmesi ve yasaya eklenmesi gereken kısımlar ile ilgili somut önerilerini sundular.

Yapılan somut öneriler ışığında hazırlanacak olan Hayvan Refahı (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin kısa bir süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

0 Paylaşımlar