Hiçbir Şey İçin Geç Değil – Rahme Kıral

Ülkemizde son yıllarda uygulanan ekonomik ve sosyal politikalar nedeni ile ülkemizin yapısı bozulmuş ve sorunlar nerdeyse çözülemez boyutlara ulaşmıştır.Bu sorunlar ve zorluklar, insanlarımızın bazı değer yargılarının aşınmasında ve değişime uğramasında önemli bir etken olmuştur.

Gözlemlediğim kadarı ile komşuluk, arkadaşlık ve aile ilişkileri de bu aşınmadan nasibini almıştır. Kimsenin kimseye tahammülü kalmamakla birlikte birçok çift boşanma aşamasına gelmiştir. Bununla birlikte çocuklarımız yalnız ve mutsuz büyümeye mahkum edilmiştir.

Çocuklarımızın, herhangi bir bilinçli kurumsal yardım ve teknolojik eğitim biçimi olmaksızın gelişen teknolojiye ayak uydurmaya çalışma çabalarının, onların gerek sosyal gerek ailevi ve gerekse psikolojik anlamda gelişmelerini yavaşlattığı kanısındayım. Bununla beraber eğitim sistemindeki yapısal bozukluklar ve eksiklikler çocuklarımızı ve ailelerimizi büyük oranda etkilemekle kalmıyor, ciddi derecede maddi imkansızlıklar yaratıyor. Komşuluk ilişkilerine baktığımız zaman ise son yıllarda günden güne kopma noktasına gelen, birbirlerini rahatsız etmek için adeta yarışan, birbirlerinin haklarına saygı göstermeyen komşuluk ilişkileri oluşmaya başlamıştır. Bu bağlamda “ev alma komşu al” sözü zaman içinde daha anlamlı hale gelmiştir.

Böylesi bir noktadan güzel günlere varmak sancılı bir süreç olacaktır. Bu yüzdendir ki şimdi birbirimize daha çok bağlanma ve daha çok destek olma zamanıdır!

Rahme Kıral

Bağımsızlık Yolu Üyesi

28 Paylaşımlar