HÜKÜMET YENİ YILDA KAMU ÇALIŞANLARININ HAYAT PAHALILIĞI HAKKINI GASPETTİ

Hükümet, 22 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayımladığı bir Yasa Gücünde Kararname ile öğretmeninden doktoruna, memurundan emeklisine tüm kamu çalışanlarının hayat pahalılığı hakkını 2015 yılı için kaldırdı. Emek örgütlerinin görüşü alınmadan, Meclisi dahi konu dışı bırakarak böylesi bir kararnamenin yürürülüğe konması, AKP’nin “ben yaparım, olur” mantığındaki diktatörce rejimini anımsatmakta.

“Ekonomik koşullar ve bütçe imkanlarındaki zorunluluğun ivediliği” bahanesiyle yürürlüğe sokulan yasa gücünde kararnameler, belli ki Ankara’dan “maaşları ödeyemezsiniz” söylemiyle dayatılmış veya kraldan çok kralcı kesilenler tarafından öngörülmüştür. Böyle bir dayatmayı ve hak gasbını halkına reva gören hükümetin, örgütlerinin katılımına, demokrasiye, şeffaflığa ve hukuka önem verdiği kandırmacasına devam etmesi mümkün değildir.

Yasama yetkisinin yani burjuva demokrasisi içerisindeki halk egemenliğinin, yürütme tarafından kullanılması anlamına gelen yasa gücünde kararnameler, Anayasa’ya göre sadece ekonomik konularda ivedilik varsa çıkarılabilir, gerekçeli olmalıdır ve yeni mali yükümlülükler getirmemelidir. Oysa hayat pahalılığını kaldıran yasa gücünde kararnameler, yeterli gerekçeyi içermemekte, ivedilik zorunluluğu izah edilmemekte, tersten de olsa mali yükümlülük getirmekte ve burjuva demokrasisi anlayışı içerisinde dahi hukuksuz ve Anayasa’ya aykırı bir durumda kalmaktadır.

Zaten uygulamada yetersiz kalan, Devlet Planlama Örgütü tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Genel Endeksi baz alındığından çoğu zaman gerçekleri de yansıtmayan hayat pahalılığı hakkının gasbedilmesi sadece kamu emekçileri için değil bütün emekçiler için kabul edilemezdir. Özel sektör ile kamu çalışanları arasında gerilim yaratmakta çıkarı olan, asgari ücretli ile memuru, devlet okulu öğretmeni ile özel okul emekçisini birbiriyle mukayese eder hale getirmek isteyen egemenler bu uygulamayı savunurken de “böl yönet” politikasını izleyebileceklerdir. Emek örgütleri ile halkın içiçe geçen mücadelesi ve dayanışması ile egemenlerin bu saldırıları geri püskürtülebilir.

 (ADL)

 

86 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply