İçişleri Bakanlığı’ndan AKP Yanıtı: “Şu An Kural Yok, Kural Koyma Çabası İçindeyiz”

Bağımsızlık Yolu’nun 9 Şubat 2018 tarihinde AKP Temsilciliği ve Gençlik Kolları’nın ülkemizde yasal olarak kurulup kurulmadığı, hangi mevzuat uyarınca kurulduğu ve faaliyetlerinin ilgili Bakanlıkça denetlenip denetlenmediği konusunda yaptığı bilgi edinme başvurusuna İçişleri Bakanlığı’ndan cevap geldi.

Bakanlıktan “Yasal Boşluk Var” İması

Bakanlığın verdiği cevapta, “Yabancı derneklerin ülkemizde faaliyet göstermeleri ve/veya temsilcilik açmalarına ilişkin kurallar 23/2016 sayılı Yasa ile düzenlenmiş olmakla birlikte, Bakanlığımızca yürütülen mevzuat içerisinde yabancı bir siyasal partinin ülkemizde temsilcilik açmasını engelleyen herhangi bir kurala rastlanmamıştır.” ifadelerini kullanarak yasal  bir boşluk olduğunu göstermeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Bakanlığın verdiği cevapla yasal boşluk olduğu iddiasını öne sürmesi, “ Bakanlık sorumluluktan mı kaçıyor?” sorusunu akıllara getiriyor.

Yasal Değil, Derhal Kapatılmalı

Verilen cevapta, AKP Kıbrıs temsilciliklerinin hiçbir yasaya veya başka bir mevzuata dayanmadan, herhangi bir izin alınmadan açılmış olduğu anlaşıldığından yasaya göre derhal kapatılması gerektiği görülüyor.  Bakanlığın cevabına göre; herhangi bir izin alınmadan bir derneğin açılması, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir siyasal partinin hiçbir izin almadan, kayıt veya tescil yapmadan, koşulları ve nasıl denetleneceği belirlenmeden ülkemizde temsilcilik açabileceği ve faaliyette bulunabileceği anlamına geliyor.

Temsilcilik Olduğunu İddia Eden  Yerler Bir Dernek Adı Altında Faaliyet Gösteriyorsa Dernekler Yasasına Aykırıdır, Denetlenip Yasanın Gereği Yapılmalıdır

Dernekler yasası uyarınca kurulan ve kktc AKP temsilciliği olarak görevini sürdüreceğini kendisi açıklayan (ilgili linkler aşağıdadır) Milli ve Manevi Dayanışma Derneği’nin ise kktc Dernekler Yasası altında tescil edilmiş bir dernek olduğundan yabancı bir dernek niteliği taşımadığı görülüyor.

Dernekler yasasının 6. maddesine göre derneklerin, mevcut bir siyasal partinin; adını, amblemini, rozetini ve benzeri işaretlerini kullanmaları yasak olduğundan Milli ve Manevi Dayanışma Derneği’nin, bu yasağa ve dernekler yasasına aykırı davrandığı görülüyor.

30 Gün İçerisinde Aykırılığın Giderilmesi Kaymakamlıkça İstenmelidir

Mevcut durumda kaymakamlık müfettişlerinin dernekler yasasının 20(2)(A) maddesine göre denetim yapmasının, faaliyetlerin yasaya uygun olup olmadığını denetlemesinin ve 20(7)’ye göre de tespit edilen mevzuata aykırılıkların Kaymakamlık tarafından derneğe bildirilerek  30 (otuz) gün içerisinde aykırılığın giderilmesinin istenmesinin gerekli olduğu ortaya çıkıyor.

Bir Siyasal Partinin Adını Kullanan Derneğe Para Cezası Verilmeli

Ayrıca yasanın 26(2) (A) maddesi uyarınca, 6. madde kurallarına aykırı hareket ederek bir siyasal partinin adını kullanıp,  temsilciliğini yapan derneğe, ilçe kaymakamlığı tarafından yürürlükteki bir aylık asgari ücretin 1/5 (beşte bir)’i tutarında sabit para cezası uygulanması gerekiyor.

İçişleri Bakanlığınca Kapatma Davası Açılmalıdır

Tüm uyarı ve cezalara rağmen, ilgili dernek AKP temsilciliği faaliyetini sürdürmeye devam ediyorsa bir sonraki adımda yasanın 27. maddesinin uygulanarak İçişleri bakanlığınca bu derneğe kapatma davasının açılması gerekiyor.  Yasa, “Dernek veya üst kuruluşun faaliyetlerinin ulusal güvenlik, kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Bakanlığın veya Kaymakamlığın talebiyle açılacak dava üzerine Mahkeme, derneğin veya üst kuruluşun kapatılmasına karar verebilir. Mahkeme dava sırasında faaliyetten alıkoyma da dahil gerekli gördüğü bütün önlemleri alabilir.” İfadelerine yer vermektedir.

Milli Manevi Dayanışma Derneği’nin AKP temsilciliği olduğunu kendisinin açıkladığı haberler:

http://npnhaber.com/haberler/6113-ak-parti-genel-merkezi-ile-uyum-icinde-calisiyoruz

http://www.starkibris.net/index.asp?haberID=257195

http://www.kibrispostasi.com/ak-parti-kktc-temsilciligi-acildi-30092017

 

Bakanlıktan gelen cevabın tam metni ise şöyle:

 

“AKP KKTC Temsilciliği, AKP Kıbrıs Temsilciliği Genel Merkez Gençlik Kolları ve Milli ve Manevi Dayanışma Derneği ile ilgili olarak sorularınızı içeren yukarıda ilgi’de kayıtlı dilekçeniz Başkanlığımızca incelenmiş olup, talep etmiş olduğunuz bilgiler 49/2015 sayılı Siyasal Partiler Yasası ve 23/2016 sayılı Dernekler Yasası kuralları ve ilgili birim ve dairelerden alınan bilgiler ışığında aşağıda derlenmiştir.

Dilekçenizde belirtmiş olduğunuz “AKP Kıbrıs Temsilciliği” ve/veya “AKP Kıbrıs Temsilciliği Genel Merkez Gençlik Kolları” ile ilgili olarak Bakanlığımız kayıtlarında ve Lefkoşa Kaymakamlığı nezdinde yapılan araştırmada işbu adlar altında kurulmuş bir Dernek ve/veya Siyasal Parti’ye ilişkin herhangi bir bilgi, kayıt ve/veya başvuru bulunamamıştır. Milli ve Manevi Dayanışma Derneği’nin ise 23/2016 sayılı Yasa’nın 8’inci maddesi uyarınca kurulduğu ve 01.06.2017 tarihinde tescil edildiği tespit edilmiştir.

KKTC’de kurulmuş olan Derneklerin denetimi, 23/2016 sayılı Yasa’nın “idarenin denetim yetkisi” yan başlıklı 20’nci maddesi kuralları uyarınca ilgili ilçe Kaymakamlıkları tarafından yerine getirilmektedir. Milli ve Manevi Dayanışma Derneği’nin 01.06.2017 tarihinde tescil edildiği, Yasa gereği yapması gereken yıllık gelir ve gider tabloları ile faaliyetlerine ilişkin beyanlarının yapılması için de 2018 yılının Mart ayı sonuna kadar süresi olduğu görülmüştür. Ancak, bugüne değin bahse konu dernek tarafından bu yönde bir beyanda bulunulmamıştır. Bakanlığımızın, siyasal partilerin faaliyetleri ile ilgili olarak bir denetim yetkisi ve/veya görevi ise bulunmamaktadır.

Yabancı derneklerin ülkemizde faaliyet göstermeleri ve/veya temsilcilik açmalarına ilişkin kurallar 23/2016 sayılı Yasa ile düzenlenmiş olmakla birlikte, Bakanlığımızca yürütülen mevzuat içerisinde yabancı bir siyasal partinin ülkemizde temsilcilik açmasını engelleyen herhangi bir kurala rastlanmamıştır. Öte yandan, hükümetimiz bu tür durumlara dair kural koyma çalışması yürütmektedir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.”