İNŞAAT EMEKÇİLERİ SENDİKASI KURULUŞ GİRİŞİMİ: BAKAN İSTİFA ETSİN

İnşaat Emekçileri Sendikası kuruluş girişimi bir basın açıklaması yaparak Çalışma Bakanı’nı istifaya davet etti. Yapılan basın açıklamasında denetimsizlikten şikayet eden İnşaat emekçileri sendikası kuruluş girişimi adına Kazım DENİZCİ, iş kazalarının, denetimsizliğin, kaçak işçiliğin önüne geçilmesinde tek seçeneğin zorunlu sendikalaşma olduğunu söyledi.
Basın açıklamasının tam metni aşağıdadır.
BASIN AÇIKLAMASI
Ülkemizde yaşanan iş kazaları kader değil cinayettir.
Son aylarda yoğunlaşarak artan ölümle ve ya ciddi şekilde yaralanmalarla sonuçlanan iş kazası adlandırılan bu olaylar bize göre iş kazası sayılamaz. İş cinayetlerinin önlenmesi için yetkili makamların bir çare üretip erken bir zamanda uygulamaları için çağrı yapıyoruz.
Mağusa’da bir inşaat iskelesinin çökmesi neticesinde yaşanan ve bir emekçinin ölümü bir emekçinin de yaralanması olayının sorumlusu öncelikle hükümet ve gerekli tedbirleri almaktan aciz kalan çalışma ve sosyal güvenlik bakanının derhal istifa etmesini talep ediyoruz..
Bu iş cinayetinin ve yaralanma olayının birinci faili olarak işveren ise Suçlulardan biri de inşaatı yapan ilgili taşeron firmadır. Çünkü hem işi veren hem de işi yapan yasalara aykırı olarak işsağlığı ve güvenliği tedbirlerini almadan ve kontrol etmeden iskelede işçi çalıştırmış ve ya çalıştırılmasına müsaade edilmiştir.
İnşaat Emekçileri Sendikası kuruluş girişimi olarak ve inşaat sektöründe örgütlü birliklerin yıllardır ısrarla talep ettikleri inşaat sektörünün etkin olarak denetlenip denetim altına alınması konusunda yapılan girişimler maalesef yetkili makamları harekete geçirememiş tir.
Esas işi ülkedeki çalışma yaşamını kayıt altına almak, çalışanların hayatlarını sosyal güvence altına almak olan bakanlığın ihmalleri ve sorumsuzluğu yüzünden onlarca işçi hayatını kaybetti ve ya çalışamaz hale gelerek sakat kaldı. Bu ve buna benzer olaylar daha ne kadar sürecek?
Taleplerimiz
•Kaçak ve kayıtdışı İşçi çalıştırmak derhal yasaklanmalıdır. Sendikasız çalıştırmak tamamen yasaklanmalıdır, Yasa ile bütün işçiler, sendikaya bağlı ve güvenceli bir biçimde çalışmalıdır.
•Ölümle ve yaralanma ile sonuçlanan iş kazalarının (iş cinayeti) yaşandığı müteahhitlerin şantiyelerinin ve Taşeronların çalışma izinleri derhal iptal edilmelidir. İnşaat sektöründe faaliyet yürütmeleri engellenmelidir.
•İnşaatta kurulacak iskeleler, intihar etmek isteyecek bir işçinin bile düşemeyeceği bir standarda kavuşturulmalıdır. Bu standartta kurulmayan iskelelere izin verilmemelidir. İnşaatta kurulan iskelelerden müteahhit ve taşeron sorumlu tutulmalıdır.
•İşçi güvenliğini ihlal eden şirketler ve taşeron firmalar ağır para cezalarına çarptırılmalıdır. Onlardan kesilecek bu cezalarla etkin denetim yapacak birimler oluşturulmalı.
• İnşaat sektöründe kaçak ve kayıt dışılık, İş güvenliği ve işçi sağlığı denetimi, inşaat işçilerinin örgütlendiği sendika ve birlikler tarafından da yapılması sağlanmalıdır.
•Sendikal örgütlülüğün önündeki engeller kaldırılmalı, örgütlenmenin önü açılmalıdır. Bu bağlamda, inşaat işkolundaki sendikamızın, diğer örgüt ve birliklerin, basın mensuplarının şantiyelere girişlerine hiçbir engel konulmamalıdır.
•inşaat emekçileri çalıştıkları inşaatın Şantiyelerinde barınma zorunlu ise koşulları düzeltilmeli, yemek ve banyo yapmaları sağlanmalıdır.
•Konteynırlar, derme-çatma barakalar, çadırlarda ve sıhhi koşulara uymayan işçi yatı evlerinde kalınması yasaklanmalıdır. İşçilerin barındıkları mekânlar şantiye sahasının dışına taşınmalıdır.
Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına atandığı günden beri görevini yapmayan, sayın bakanı kınıyoruz ve istifaya çağırıyoruz.

İnşaat Emekçileri Sendikası Kuruluş Girişimi adına Kazım DENİZCİ

28 Paylaşımlar