İş İnsanları Derneği (İŞİD) Çözüm Önerilerini Sundu: “Zenginlerin Vergi Yükümlülüğü Sıfırlansın” “Sosyal Sigorta Hakkı Altı Aylığına Kaldırılsın” “Limanlar, Ormanlar, Madenler ve Vatandaşlık Hakkı Satılığa Çıkarılsın!”

Ülkedeki tüm kesimlerin ciddi bedeller ödediği; esnafın batmakla yüz yüze olduğu, işsizlik parasının azaltıldığı, özel sektör çalışanının maaşlarını alamadığı ve kamu emekçilerinden de kesintilerin yapıldığı bünlerden geçerken, kamuoyunda bedel ödemeyen tek kesim olan zenginlerden servet vergisi alınmasına yönelik talepler yükseliyor.

Koşullar bu şekildeyken Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞİD); kısa, orta ve uzun vadeli bir öneriler paketi hazırlayarak bunu kamuoyu ile de paylaştı. Kısa Vadede: Halk Borçlandırılsın, Zenginler Vergi Vermesin İŞİD’in kısa vadeli önerileri içerisinde gelir düzeyi gerileyen ve patronları tarafından maaş alamayan halkın tüketici kredisi ile borçlandırılması ve yoksullaştırılması yanında; zenginler için sigorta yatırımlarının 6 ay ötelenmesi ile kamuya karşı vergi yükümlülüklerinin sıfırlanması gibi maddeler göze çarpıyor.

Orta Vadede: Demokrasi Rafa Kaldırılsın, Vatandaşlık Satılığa Çıkarılsın, Sanal Kumar Yasallaşsın

Ultra zenginlerin örgütü olan İŞİD, orta vadede demokrasinin rafa kaldırılarak başkanlık sistemine geçilmesini, vatandaşlık hakkının satılığa çıkarılmasını, ülkenin zenginler için vergi cenneti haline getirilmesini, sanal kumarın yasallaşmasını, kenevir üretiminin serbest bırakılmasını, limanların, ormanların ve madenlerin satılığa çıkarılmasını ve uçuşlarda kktc’nin Türkiye’nin iç hatlarına dahil edilerek Türkiye’ye bağlanmasını talep etti.

Önerilerin Tamamı Şu Şekilde:

“Kısa vadeli öneriler; ekonomik kurul kurulması ve sahadaki insanlarından istifade edilmesi; Bilim Kurulu tarafından verilecek öneriler ışığında ülkenin bir an önce normalleşmesi ve belirli sektörlerin gerekli önlemler alınarak açılması; tüketici kredisi kullanımıyla ilgili yasal alt yapı hazırlanması ve devlet desteği sağlanması; bankalarda, kredi erişimi konusunda yaşanan zorlukların azaltılması; ekonomik kurulun belirleyeceği ölçülerde Merkez Bankası’nın çekleri nakide çevirerek piyasayı rahatlatması.

Süreçte yara alan tüm firmalara bir takım ekonomik tavizler verilmesi; sigorta yatırımlarının en az 6 ay ötelenmesi, imkanlar dahilinde firmaların kamuya karşı yükümlülüklerinin sıfırlanması veya zamana yayılması; tarım başta olmak üzere acil bir planlama yapılarak belirli ürünlerde üreticinin teşvik edilmesi; küçük sanayi sitelerinin kurulumunun teşvik edilmesi.”

Orta Vadeli Öneriler

“Orta vadeli öneriler; başkanlık sistemine geçilmesi; yurt dışı vatandaşlarının kapitallerini ülkeye getirmesi için teşvik ve imkan sağlanması; yurtdışından finans akışını sağlamak adına devletin belirleyeceği miktarda yatırım ve istihdam sağlayanlara yatırımcı vatandaşlık verilmesi; Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’ye IP ve kredi kartları kapatılarak sanal kumar işletmelerinin yasallaştırılması.

Türkiye ve İngiltere ile görüşerek gelir vergisi bağlamında ülkenin ‘vergi cenneti’ haline getirilmesi; gelen finansın devlet garantisine alınarak ülkenin finans ihtiyacının çözülmesi; yerli üreticiyi korumak ve teşvik etmek için gerekli gümrük düzenlemelerinin ivedilikle yapılması; belirli sektörler seçilerek gerek yasal gerek bürokrasi açısından önlerinin açılması.

(Medya, sanat, internet, teknoloji şirketleri, tüp bebek, estetik, yaşlı bakımı (geriatri), online satış hizmetleri, cinsiyet değiştirme ameliyatları…) Endüstriyel kenevir, tıbbi bitki üretimi, eğlence merkezleri vb. konularda yasal düzenleme ve teşvik sağlanması. Enterkonnekte sisteme geçilmesi; mümkün olabilirse çift yönlü planlanacak biçimde adaya doğalgazın getirilmesi; kamu maliyesini güçlendirmek adına çeşitli konu ve yatırımlar ile ilgili devlet tarafından imtiyaz satılması (örneğin; Liman, marina, maden, orman ürünleri, sanal bet…) Yüksek bilet fiyatlarının KKTC’nin iç hat statüsüne alınarak düşürülmesi ve hatta Türkiye’ye yolcu beraberinde (2 litre ile sınırlı olan) içki götürme hakkının sadece KKTC seyahatleri için 5 litre imtiyazı alınması.”

Uzun Vadeli Öneriler

“Uzun vadeli öneriler; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı nezdinde bizi bir daimi temsilci bulundurarak ülkenin anlık temsilinin ve koordinasyonun sağlanması; TC Avrupa Birliği Bakanlığı ile aktif bir çalışma yaparak yasal düzenlemelerin AB uyum yasalarına uygun bir hale getirilmesi için faaliyetler yürütülmesi. Komşu ülkelerle ticari işbirliği sağlanması hedefiyle ziyaret ve fuar düzenlemesi; Her ne şartta olursa olsun bağımsız bir ülkenin temel hedef haline getirilmesi.”

70 Paylaşımlar