İşçinin Maaş Desteği Patronun İnsafına Kalıyor

Hükümetin aldığı ekonomik önlemler arasında yer alan özel sektördeki emekçilere 1500TL.’lik maaş desteğinin hangi sektördeki çalışanları kapsayacağı muamma olmayı sürdürürken bir de bu desteğin işçilere değil patronlara verileceği ortaya çıktı.

Normal zamanda, çalışanların emeği üzerinden kar elde derken dahi yasal zorunluluklara rağmen, maaşları gününde ödemeyen, eksik ödeyen, yatırımları hiç yapmayan veya eksik yapan patronların da var olduğu bilinirken, patronların hesabına yatırılacak bu paranın işçilere verilip verilmeyeceği yeni bir soru işareti doğuruyor. Zaten gereken ödeme işçiye yapılmadığı takdirde patrona nasıl bir yaptırım uygulanacağı da kurala bağlanmış ve açıklanmış değil.

1500TL.’nin Patronlara Verileceği Dışında Her Şey Belirsiz

Ayrıca bu 1500TL.’lik maaş desteğinin yabancı uyruklu işçilerin ihtiyat sandığı paraları ile biriken fondan ödeneceği belirtilmiş ancak 3. uyruklu işçiler kapsam dışında bırakılmıştı. Bunun yanı sıra işten durdurmanın yasak olduğu ve işyerlerinin de hükümetin kararıyla kapalı olduğu bir dönemde yurt dışına çıkan TC vatandaşı işçilere de ödeme yapılmayacağı söylenmekte.
Kendi nam ve hesabına çalışan küçük esnafın, elzem hizmet kategorisinde olan basın çalışanlarının, otel ve kumarhane emekçilerinin ve yatırımı eksik olan (patron tarafından yapılmamış olan) işçilerin maaş desteğinden yararlanıp yararlanamayacağı ise hala belirsiz.

48 Paylaşımlar