İşte LTB’nin Kabul Etmediği Mimarlar Odası’nın Arabahmet Kültür Evi Teklifi

 

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin tüm tepki ve eylemlere rağmen Arabahmet Kültürevi’nin işlemesini GAÜ’ye vermesi gündemden düşmüyor.

GAÜ ile birlikte KTMMOB Mimarlar Odası’nın LTB’ye Arabahmet için verdiği teklifi yayınlıyoruz.

 

Kamusal bir kurum olan KTMMOB Mimarlar Odası’nın önerisi, ticari bir şirket gibi yönetilen GAÜ’nün teklifi ile neredeyse aynı, Arabahmet için toplumun farklı kesimlerini buluşturacak öneriler sunmakta.

 

Tadil edilip halkın kullanımına sunulacak

Teklifte binanın uzmanlar, Anıtlar Yüksek Kurulu ve LTB teknik heyetleri ile istişare içerisinde tadil edilip halkın kullanımına sunulacağı belirtilmekte.

 

 Canlı bir kent

KTMMOB Mimarlar Odası’nın teklifinde bölgenin canlandırılması ve halkın, turistlerin, kamunun kullanımı için geliştirilmesinden bahsedilmekte: “Halkın ve turistlerin gerek kamusal alanları ve gerekse tarihi değere sahip binaları gezip algılamaları sağlanmalıdır.”

 

Mesai saatleri dışında da hizmet verecek

 

Sunulan teklifte ayrıca mesai saatleri dışında da lokal ve café olarak hizmet verilebileceğinden bahsedilmekte. Ayrıca tiyatro salonu için de mesai saatleri dışında bir sorumlu belirlenecek.

“Mesai saatleri dışında ise sosyal amaçlı LOKAL ve CAFE şeklinde üyelerin kullanımına sunulacaktır. Tiyatro Salonu, kullanımı için önceden belirlenmiş olan talep mesai saatleri dışında olması durumunda, tarafımızdan görevlendirilecek bir sorumlu nezaretinde Tiyatro Salonu’nun kullanımı sağlanacaktır.”

 

 

Önerilerde kamusal yarar ve kaygıların ön plana çıktığı görülmekte.

 

İşte KTMMO Mimarlar Odası’nın LTB’ye sunduğu tekliften dikkat çeken kesimler:

 

  • Arabahmet Kültür Evinde de, mevcut binamızda olduğu gibi hertürlü riske karşı sigorta edilip kullanıma sunulacağı taahhüt edilmektedir.

 

  • Kiralanmak istenen bina bünyemizde bulunan uzman üyeler vasıtası ile Anıtlar Yüksek Kurulu, Lefkoşa Belediyesi teknik elemanları ile istişare içerisinde usulünde projelendirilip onay alındıktan sonra, Mimarlar Odasına, Lefkoşa Belediyesine ve kentimize yakışır bir şekilde tadil edilip kullanıma sunulacaktır.

 

  • Turizm potansiyeli yüksek olan bölgenin terkedilmiş bir bölge kimliğinden uzaklaşıp yerel halkı ile yaşayan, kullanılan canlı bir semt görünümü kazandırılmalıdır. Halkın ve turistlerin gerek kamusal alanları ve gerekse tarihi değere sahip binaları gezip algılamaları sağlanmalıdır.

 

  • Akademik çalışmalara imkan sağlayacak mekan ve salon sayesinde yurt içi ve yurt dışından bölgeye çalışmak ve ziyaret için gelen mimarlık öğrencileri için ayrı bir cazibe merkezi oluşturacaktır. Bu  bölgenin turistik ve ekonomik kalkınmasınada artı değer sağlayacaktır.

 

  • Mesai saatleri dışında ise sosyal amaçlı LOKAL ve CAFE şeklinde üyelerin kullanımına sunulacaktır. Tiyatro Salonu, kullanımı için önceden belirlenmiş olan talep mesai saatleri dışında olması durumunda, tarafımızdan görevlendirilecek bir sorumlu nezaretinde Tiyatro Salonu’nun kullanımı sağlanacaktır.

 

  • Tiyatro Salonu’nu Arabahmet Geliştirme Şirketi’nin 30 gün önceden bildirmesi kaydıyla yılda 45 günü geçmemek şartıyla şirketin kullanımına vermeyi taahhüt ederiz. Bu süreler içerisinde her kullanım için 100 TL (Yüztürklirası) ücret talep edilecektir. Talep edilen kullanım süresi her kullanım için 4 saati geçmeyecektir ve ayın belirli günlerine yayılacaktır.

 

  • Arabahmet Bölgesinin kalkınması ile ilgili mesleğimiz sorumluluğu gereği, mevcut yapıların korunması, restore edilmesi ve hayata tekrar kazandırılması çalışmalarının her türlü oluşumuna katkı koymaktayız ve diğer paydaşlarla katkı koymaya devam edeceğiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LTB’ye sunulan projenin tam metni:

 

Soru 1 : Binayı ne amaçla kullanacaksınız ?

 

Arabahmet Kültür Evi olarak nitelendirilen bina KTMMOB Mimarlar Odası  Genel Merkez Binası olarak kullanılması düşünülmektedir.

Zemin katta bulunan Tiyatro sanatçıları odası olarak adlandırılan mekan mesai saatleri içerisinde akademik çalışmalarda kullanılmak üzere öğrenci ve meslektaşlarımıza çalışma alanı olarak tahsis edilecektir. Tiyatro Salonunda ise görsel ve eğitsel faaliyetlerde ayrıca sık yapılan yoğun katılımlı üye toplantılarında kullanılacaktır.

 

Zemin kat kapalı, yarı kapalı ve açık alanları ise Mimarlar Odası, KTMMOB üyeleri ve halkın kullanımına açılacaktır. Arabahmet Kültür Evi Meslek Odası, Belediye ve halkın buluşma, kaynaşma ve paylaşım içerisinde bulunma noktası olarak düşünülmektedir.

Mimarlar Odası çalışma alanı içerisinde bulunan Mimarlık – Çocuk ve Mimarlık – Gençlik buluşması projelerinde önemli bir röper noktası oluşturması hedeflenmektedir.

Üst kattaki mekanlar ise Mimarlar Odası İdari mekanları, komisyon ve  toplantı odaları şeklinde tasarlanacak. Bir oda ise toplantı gerçekleştirmej için mekanı olmayan üye ve sivil toplum örgütlerine ihtiyaç halinde kiralanacak şekilde düzenlenecektir.

 

Soru 2 : Neden Arabahmet Bölgesi’nde böyle bir faaliyette bulunmak istiyorsunuz ?

 

Arabahmet Bölgesi tarihi dokusu ve bina karakteristikleri açısından Osmanlı mimarisini yansıtan önemli bir bölgedir. Mimarlar Odası olarak mevcut tarihi dokunun korunması amacı ile tarihi değere sahip binaları restore edip yeniden hayata kazandırılması çabası içerisindeyiz. Bu nedenle şuan kullanılmakta olan, KTMMOB Mimarlar Odası Merkez binası kullanılmayacak kadar yıkılmış durumda iken, yeniden restore edilerek üye kullanıma kazandırılmıştır.

Mevcut binamız idari ve sosyal faaliyetler açısından artan faaliyet ve üye sayısına cevap verebilecek durumda olmadığından, iki bina arasındaki yakınlık da gözetilerek Arabahmet Kültür Merkezi Mimarlar Odası İdari Merkezi tercih edilmiştir.

 

 

Soru 3 : Kurumunuz tarihi ve kültürel mirasların korunması konusunda herhangi bir çalışmada bulundu mu ?

 

KTMMOB Mimarlar Odası doğal faaliyet alanları arasında Kıbrıs Mimarisini korunması ve yaşatılmasıdır. Mimarlar Odası Kıbrıs Türk Mimarisini Koruma Vakfı kurucu ve yürütücü üyesidir. Bu bağlamda Zahra Sokak No:7’deki KTMMOB Mimarlar Odası binası Osmanlı Mimarisi karakteristiğini taşıyan bir binadır.

Zahra Sokak No:7’deki bina üst katı tamamen yıkılmış ve kullanılmaz halde iken Mimarlar Odası tarafından restorasyon ve restütisyon projeleri hazırlanıp Anıtlar Yüksek Kurulu onayı ve vize işleminden sonra tadilatı gerçekleştrip üye kullanımına sunulmuştur.

 

Soru 4 : Kiralamak istediğiniz binanın bakım ve korunmasını (sigorta, klima,yangın tertibatı vb.) nasıl gerçekleştirmeği düşünüyorsunuz ?

 

Kiralanmak istenen bina bünyemizde bulunan uzman üyeler vasıtası ile Anıtlar Yüksek Kurulu, Lefkoşa Belediyesi teknik elemanları ile istişare içerisinde usulünde projelendirilip onay alındıktan sonra, Mimarlar Odasına, Lefkoşa Belediyesine ve kentimize yakışır bir şekilde tadil edilip kullanıma sunulacaktır.

Arabahmet Kültür Evinde de, mevcut binamızda olduğu gibi hertürlü riske karşı sigorta edilip kullanıma sunulacağı taahhüt edilmektedir.

 

Soru 5 : Arabahmet Bölgesi’nin Lefkoşa Surlar içinin model bir mahallesi haline gelebilmesi için önerileriniz nelerdir ?

 

Arabahmet Bölgesi’nde uzun yıllar kapalı ve insan enerjisinden uzak kalan binaların, insan enerjisi ile buluşması sağlanmalıdır. Mekan, binaların ve kamusal alanların periodik kullanımdan öte sürekli kullanıma açık olup (18 saat ) enerji akışı sağlanmalıdır.

 

Turizm potansiyeli yüksek olan bölgenin terkedilmiş bir bölge kimliğinden uzaklaşıp yerel halkı ile yaşayan, kullanılan canlı bir semt görünümü kazandırılmalıdır. Halkın ve turistlerin gerek kamusal alanları ve gerekse tarihi değere sahip binaları gezip algılamaları sağlanmalıdır.

 

 

Soru 6 : Arabahmet Bölgesi’nin kalkındırılması ve canlandırılması konusunda ne gibi katkıda bulunabilirsiniz  ?

 

Üst maddelerdede belirtildiği gibi ilk binamız yıkık bir tarihi eser iken, yaşayan geleceğe dönemini yansıtan bir tarihi eser haline getirilmiştir. Ayrıca yıkılmaya yüz tutmuş bakımsız olarak terkedilmiş komşu binalarında sahiplenilip restore edilmesi sağlanmıştır.

Mevcut yapının mimarlık müzesi haline dönüştürülüp Arabahmet Kültür evininde merkez bina haline getirilip 1.300’e yaklaşan üyelerimizin ve oda ile ilişkisi olan halkımızın bölge binayı kullanılması sağlanacaktır. Haftada iki gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı komisyon toplantıları ve yoğun katılımla gerçekleşen üye toplantıları sayesinde potansiyel bir enerji akışı sağlanacaktır. Akademik çalışmalara imkan sağlayacak mekan ve salon sayesinde yurt içi ve yurt dışından bölgeye çalışmak ve ziyaret için gelen mimarlık öğrencileri için ayrı bir cazibe merkezi oluşturacaktır. Bu  bölgenin turistik ve ekonomik kalkınmasınada artı değer sağlayacaktır.

 

 

Soru 7: Gençlere ve çocuklara yönelik çalışmalarınız var mı? Veya olacak mı? Açıklama yapınız.

 

KTMMOB Mimarlar Odası ve Eğitim Bakanlığı işbirliği ile “Çocuk ve Mimarlık” adı altında halen gerçekleştirmekte olduğumuz bir programımız bulunmaktadır. İlkokul çocukları düzeyinde devam ettirmekte olduğumuz programın esas amacı gelecek nesillere, Mimarlık, Kentlilik, Mahalle, Sokak, Kent bilincini artırmak, bunun yanında Çevreye karşı duyarlılığı, Tarihi Anıtsal yapılar hakkında bilgi sahibi olunmasını ve Mimarlık mesleğinin ne yaptığının bilincinin oluşturulmasının öğretilmesi hedeflenmektedir.

 

Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yapılan çalışma ilk olarak 3 bölgede pilot olarak belirlenen İlkokullarda yapılmıştır. Konu hakkında bilimsel çalışma yapan ve diğer meslek dallarından da destek alan Yönetim Kurulumuzun görevlendirmiş olduğu üyelerimizin (aynı zamanda öğretim görevlisi) hazırlamış olduğu slayt gösterisi öncesinde, ilkokuldaki öğrencilere konu hakkında kısa bir anket hazırlamış ve dağıtımı sunum öncesi yapılmaktadır. Slayt sunumu gününe kadar bu anketler öğretmenler tarafında toplanmakta ve bizlere ulaştırılmaktadır. Bu anketler ilkokul düzeyindeki çocukların, yukarda bahsettiğimiz konularla hakkında ne kadar bilinçli oldukları hakkında bizlere ön bilgi vermektedir. Bu programla, genç nesilleri Kent, Kentlilik, Mahalle, Sokak vb konularında bilinçlendirme çalışmalarımız devam etmektedir.

 

Soru 8: Bina Kullanım saatlerini detayları ile yazınız.

 

Binanın, mimarlık hizmetleri ile ilgili olarak kullanımı mesai saatleri içerisinde olacaktır. Mesai saatleri dışında ise sosyal amaçlı LOKAL ve CAFE şeklinde üyelerin kullanımına sunulacaktır. Tiyatro Salonu, kullanımı için önceden belirlenmiş olan talep mesai saatleri dışında olması durumunda, tarafımızdan görevlendirilecek bir sorumlu nezaretinde Tiyatro Salonu’nun kullanımı sağlanacaktır.

 

SORU:9

 

Tiyatro Salonu’nu Arabahmet Geliştirme Şirketi’nin 30 gün önceden bildirmesi kaydıyla yılda 45 günü geçmemek şartıyla şirketin kullanımına vermeyi taahhüt ederiz. Bu süreler içerisinde her kullanım için 100 TL (Yüztürklirası) ücret talep edilecektir. Talep edilen kullanım süresi her kullanım için 4 saati geçmeyecektir ve ayın belirli günlerine yayılacaktır.

 

Soru 10: Arabahmet Bölgesi’nin kalkınması, daha fazla binanın restore edilmesi ve bölgenin kendi kendine kalkınması konusunda faaliyet gösterecek bir oluşum (dernek, vakıf, kurum) içerisinde çalışmak istermisiniz?

 

 

Arabahmet Bölgesinin kalkınması ile ilgili mesleğimiz sorumluluğu gereği, mevcut yapıların korunması, restore edilmesi ve hayata tekrar kazandırılması çalışmalarının her türlü oluşumuna katkı koymaktayız ve diğer paydaşlarla katkı koymaya devam edeceğiz. Ayrıca Eski Eserler Dairesi’nde bulunan “Anıtlar Yüksek Kurulu” komisyonuna Mimarlar Odasını temsilen bir yönetim kurulu üyemiz sürekli olarak katılmakta ve çalışmalara katkı koymaktadır.

 

 

 

61 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply