İŞTEN ATILMALAR… DEV-İŞ: KOOPERATİF MUKAYYİTLİĞİ KARARI ONAYLAMASIN

Limasol Kooperatif Bankasından atılan çalışanlarla ilgili olarak Dev-İş de açıklama yaptı. Dev-İş Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim kurulunun kararını tekrar gözden geçirmesini istedi ve Kooperatifler mukayyitliğinin kararı onaylamamasını istedi.

İşte açıklamanın tam metni.
Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim kurulunun 21 Nisan tarihinde 11 emekçiyi performans yetersizliği gerekçesi ile kapı önüne koyması, bir kooperatif kuruluşuna yakışmadı. Aslında mevzu bahis 11 emekçinin neden kapı önüne konduğu herkesin malumudur. Esas sebep İhtiyat sandığında açılan münhal sebebiyle ilgili sınava katılmalarıdır.

Bu cüreti cesaretlendiren esas gerekçe ise Neo-Liberal sistemdir. Tüm tarafların gözlemlediği üzere sistem sermayeyi emek karşısında aciz duruma düşürme üzerine planlanmış bir sistem olup, emek ve sermayeyi “köle ve sahip” ilişkisi içine sokmaktadır. Muhatap tarafların yaptıkları açıklamalara baktığımız zaman, yapılan açıklamaların mevcut yasalarla gerekçelendirildiğini, işten durdurmaların, prosedürsel olarak eksik yapıldığını ama prosedür tamamlandıktan sonra yapılabileceği yönündedir. Mevcut yasalar ise bize tam da bahsettiğimiz zihniyetin yasalarla da desteklendiğinin ispatıdır.
Bilinmelidir ki, mevcut sistem karşısında emeği sermaye karşısında esas koruyacak olan şeyin emekçilerin kendi güçleri olup doğru sendikalarda örgütlenmeleridir.
Bu bağlamda, esasen emekçilerin ve üreticilerin mali koordinasyon kuruluşları olan kooperatiflerin, emekçilere HASIM gibi değil HISIM gibi bakması temennimizdir. Dev-İş olarak Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim kurulunu aldıkları kararı yeniden gözden geçirmeye, Kooperatiflerde istihdam ve işe son vermelerde onayı gereken kooperatifler Mukayyitliğini de yönetim kurulu kararını onaylamamaları yönünde göreve çağırırız.

Dev-İş Yönetim Kurulu(a)
Dış İlişkiler Sekreteri
Koral Aşam

Konuyla ilgili olarak ADL Özel haberini tıklayınız

0 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply