SINAVA GİRMEK SUÇ

ADL – ÖZEL HABER

Geçtiğimiz haftasonu gerçekleşen İhtiyat Sandığı Dairesi’ne personel alım sınavı, emek piyasasını allak bullak etti. Özel sektör patronlarının sınavın gerçekleşmesinden önce personeline yönelik araştırma yaptığı ve sınava girecek emekçileri tehtid ettiği biliniyor. Bu sebepten ötürü birçok emekçi sınava girememişti.

Limasol Türk Kooeratif Ltd.’den Emekçi Kıyımı

Bu gelişmeler ve emekçiler arasındaki huzursuzluk devam ederken dün saat 11:00 civarında Limasol Türk Kooperatif Ltd. 12 çalışanını “performans yetersizliği”ni gerekçe göstererek işten çıkardı. İşten durdurulan tüm çalışanların “İhtiyat Sandığı Sınavı”na girmiş olması ve sınava girip de işten durdurulmayan hiçbir çalışanın olmaması ise dikkat çekici…

İşten durdurulan on iki emekçi bugün haklarını aramak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı ziyaret etti. KTAMS yetkilileri de çalışanların haklı mücadelesine destek için yanlarındaydı. En doğal hakları olan yasal bir sınava girdikleri için işlerine son verilen emekçilerin, şaşkın ve sinirli oldukları dikkat çekti…

Sarı Sendika Sessiz

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nda yetkili sendika durumundaki BASS’tan ise konu ile ilgili hiçbir eylem veya açıklama yapılmadı. BASS’ın sarı sendika Hür-İş’e bağlı bir işveren sendikası olduğu biliniyor. Yakın zamanda işveren zoru ile etki edinen BASS’ın aslında çalışanların onaylamadığı bir sendika olması ve iş yerinde herhangi bir toplu sözleşme bulunmadığı da konuşulanlar arasında

Yaşananlardan Edinilen Dersler

Çeşitli bağımsız kaynaklar, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun özel sektör çalışanlarını koruyucu bir system geliştirmesi gerektiğini dile getiriyorlar. Kimlik Kartı numarası ile ilan edilen sınav sonuçlarının, emekçileri patronların insafına terk etmek demek olduğu bunun yerine ise kayıt numarası ile bir koruma sistemi getirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Sözde liberal ve özgürlükçü serbest piyasacılığın, aslında emekçilerin serbest sömürüsü demek olduğu; patronların ise yanlarında kayıtsız çalışacak köleler aradığı bu toplu durdurma kıyımı ile bir kez daha belgelenmiş oluyor.

Performans Sistemi

Sol liberaller tarafından ballandıra ballandıra anlatılan performans sisteminin ise; aslında emekçileri insafsızca işten durdurmak için süslü bir gerekçeden ibaret olduğu da bu olayla açığa çıkmış oluyor.
Limasol Türk Kooperatif Ltd.’den İhtiyat Sandığı sınavına girdikleri için durdurulan on iki emekçinin tamamının “performans yetersizliği” gerekçesi ile durdurulması ile performans sistemi en çıplak ve gerçek hali ile kendini göstermiş oluyor.

photo 2

Sözde Sosyal Güvenlik ve Göç Yasaları Emekçilerin Aleyhine
Emekçilerin kamuya girmeye yönelik taleplerini azaltacağı söylenen Sözde Sosyal Güvenlik ve Göç Yasalarının aslında böyle bir sonuç vermediği de bu olayla tekrardan görülmüş oldu.
Sosyal Güvenlik Yasası ve Göç Yasası aracılığı ile kamu çalışanlarının maaş, özlük, sosyal güvence gibi hakları budanmış, geriletilmiş ve özel sektöre yaklaştırılmıştı. Bu sayede özel ile kamunun eşitleneceği ve böylece özeldeki emekçiler için kamunun herhangi bir çekiciliğinin kalmayacağı iddia ediliyordu.
Oysa sonuçlar çok daha farklı oldu… Kamuda gerileyen haklar, sömürüyü katmerlemek isteyen özel sektörde de tüm hakların gerilemesine neden oldu. Kamu geriledikçe özel sector de geriledi ve mevcut hali ile bile kamuda çalışmak emekçiler için çekici kalmaya devam etti.

Bugün Kamu görevlileri Yasası’nda da değişiklikler yaparak kamu emekçilerinin haklarını aynı gerekçelerle geriletmeye çalışan neo-liberal CTP-DP hükümeti aslında sadece kamu emekçilerinin değil özel sector çalışanlarının da haklarına saldırıyor. Çünkü kamudaki her gerileme özel sektörde kat kat fazla hissediliyor.

Emekçiler Tedirgin
Konunun Limasol Türk Kooperatif Ltd’den insafsızca durdurulan 12 emekçiden ibaret olmadığı, sınava giremediği için huzursuz veya sınava girdiği için işten durdurulan yüzlerce emekçinin halen sıkıntı yaşamakta olduğu gerçeği ise serbest piyasa savunucularının yanıtlamakta zorluk yaşadıkları asıl gerçekliği oluşturuyor.

314 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply