Kadın Eğitimi Kolektifi: “Alo 183 İhbar Hattı Giderlerinin Kamu Emekçisi Kız Kardeşimize Fatura Edilmesi Kabul Edilemez!”

Kadın Eğitimi Kolektifi bugün yayınladığı açıklama ile Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarının ihbar edildiği Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı “Alo 183 İhbar Hattı”nın giderlerinin bir kamu emekçisi olan sosyal hizmetler görevlisine yüklenmesine tepki gösterdi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Hemen her gün bir kız kardeşimizin şiddete uğradığı haberi aldığımız bugünlerde, kadına yönelik şiddeti önleyici neredeyse hiçbir tedbir almayan devletin koruyucu bir hizmet olarak sunduğu Alo 183 Hattı’nın giderlerini de bir kamu emekçisi olan sosyal hizmetler görevlisi kız kardeşimize yüklediğini öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkesinde yaşayan kadınların beden bütünlüğünü, can güvenliği sağlamak anayasal vazifesi olan devletin bu konuda sosyal politikalar geliştirip uygulaması gerekirken ALO 183 Sosyal Hizmetler Dairesi Kadına Şiddet ve Çocuk İstismarı İhbar Hattı’nın giderlerini, bu hata bakmakla görevli bir kamu emekçisine fatura etmesi kabul edilemezdir.

Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından sunulan bu faydalı hizmetin gerek daha etkin verilebilmesi gerekse sosyal hizmet çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi bakımından daireye daha fazla bütçe ayrılarak istihdam yaratılmalı ve bu hizmet vardiyalı çalışma imkanı sağlanarak sunulmalıdır. Böylesi önemli bir ihbar hattının, bir şiddet direnişçisi tarafından aranmasının ardından devletin atabileceği somut ve işlevsel adımların yokluğu ve ihbar hattında sadece bir kişi çalıştırılması zaten devletin kadınların hayatına verdiği, daha doğrusu vermediği kıymeti göstermektedir.

Sığınma Evi Devletin Görevi

Uğradıkları erkek şiddeti sonucu kız kardeşlerimizin art arda hayatını kaybettiği ülkemizde devletin şiddete uğrayan kadınlara başını sokacakları bir çatı açmaktan uzak olması, sosyal politikalardan eteğini çeken neoliberal devlet anlayışının bir nişanesidir. Kamu kaynaklarının sermayedarlara teşvik verilerek, devletin bir sığınma evi dahi yokken her yana camiler inşa ederek harcandığı düşünüldüğünde devletin halka değil belli çevrelere hizmet ettiği aşikardır.

Devletten Alacaklıyız!

Şiddete uğrayan kadınlara adli yardım sağlanması, kadına yönelik şiddete karşı polis, sosyal hizmetler, hastane gibi birimlerin işbirliği içerisinde çalışarak önleyici ve koruyucu tedbirler alınması, sığınma evleri kurulması elzemdir. 5 kazada sığınma evleri kurulması talebiyle halkın pek çok kesiminden toplanılan 15 bine yakın imza bulunmaktadır.

Bu ülkede can güvenliği, beden bütünlüğü, cinsel dokunulmazlığı tehlikede yaşayan, çalışma hakları gasp edilen kadınlar olarak devletten alacaklıyız.

Anayasal ve yasal vazifesini yerine getirmeyen devletin kendinin sağlaması gereken maddi kaynağı, özveriyle çalışan sosyal hizmet görevlilerine yıkması kabul edilemezdir. Alo 183 İhbar Hattı’nın daha etkin ve sağlıklı hizmet verebilmesi ve sosyal hizmet çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi için Kadın Eğitimi Kolektifi olarak konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz.

40 Paylaşımlar